Dansk satsning på uddannelse er mislykket

Den massive og meget dyre satsning på uddannelse gennem mange år er mislykket, fastslår regeringens Produktivitetskommission. Den gælder hele vejen gennem systemet lige fra vuggestuer til universiteter.

Angelica Petersen og Emma Koefoed, danskstuderende humanister fra KUA i forbindelse med den nye rapport fra Produktivitetskommissionen, som har fokus på uddannelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Skovbjerg Fogh
Danmark taber milliarder af kroner og velstand i den helt store stil, fordi vi slet ikke får nok ud af de mere end 125 mia. kroner, der årligt anvendes på uddannelse herhjemme.

Der bruges mere på uddannelse i Danmark end i noget andet land i verden, hvis det ses i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). Men trods dette er resultaterne i folkeskolen middelmådige, frafaldet på erhvervsuddannelserne stort, ligesom studerende ved videregående uddannelser i høj grad vælger uddannelser, der er præget af høj ledighed og lav løn. Samtidig bruger mellem 15 og 20 procent af de humanistisk uddannede slet ikke deres uddannelse, men arbejder som ufaglærte, hvilket er et stort tab for samfundet. Problemer som disse har tilmed stået på i årtier.

Det er regeringens Produktivitetskommission med professor Peter Birch Sørensen i spidsen, der retter en sønderlemmende kritik af stort set hele det danske uddannelsessystem.

Den er gal lige fra vuggestuer og børnehaver til universiteter og andre højere læreanstalter, fremgår det af en analyserapport på 195 sider, der er den fjerde i en serie fra Produktivitetskommissionen.

Der er behov for omfattende reformer hele vejen op gennem systemet, konkluderes det.

»Svaghederne i uddannelsessystemet er en væsentlig årsag til, at Danmark gennem mange år har haft lav vækst i produktiviteten,« siger Peter Birch Sørensen.

Lars Goldschmidt, direktør i DI, er enig.

»Vores uddannelsessystem har slået fejl. Vi har nu et fælles ansvar for at få det på ret køl igen,« siger han.

Hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber vurderer direktør Lia Leffland også, at der er brug for omfattende reformer af uddannelsessystemet og »en kulturforandring hos ledere, undervisere og studerende«.

Formand for Danske Universiteter, Jens Oddershede, forklarer, at universiteterne i dag »optager historisk mange« på de tekniske, erhvervsøkonomisk og naturvidenskabelige uddannelser, som kommissionen netop efterspørger flere kandidater fra.

»De begynder for alvor at komme ud fra universiteterne om to-tre år. Vi optager stort set alle, der søger. Problemet er, at der ikke er nok, der søger de her uddannelser,« siger han.

Men det skyldes, fremhæver Produktivitetskommissionen, at studerende mangler en økonomisk gulerod til at vælge de uddannelser, der giver høj løn. Årsagen er, at Danmark har verdens højeste studiestøtte (SU), der er på 5.753 kroner om måneden. Det koster staten 20 milliarder kroner årligt, hvilket er to gange mere end i Norge og tre gange så meget per studerende som i Sverige. I modsætning til de fleste lande uden for Norden så har Danmark tilmed gratis uddannelser.

Når prisen for at studere er lille, har de studerende mindre fokus på, om en bestemt uddannelse er indbringende på sigt. I samme retning trækker de høje personskatter. De reducerer fordelen ved at tage de uddannelser, som giver høje lønninger, og som derfor er mest lukrative for samfundet.

Kun seks procent af alle unge herhjemme tænker på løn og jobmuligheder, når de vælger uddannelse, fremgår det. Det er markant mindre end i Tyskland og Storbritannien, hvor andelen er oppe i nærheden af 30 procent.

Kommissionen anbefaler derfor, at de studerende skal have stærkere økonomiske incitamenter til at vælge uddannelser, der giver job og høj løn. Det kan ske ved at omlægge en del af SUen til statsgaranterede studielån, ved at give lavere SU til studier med høj arbejdsløshed eller ved at indføre brugerbetaling på uddannelserne.

»Blev SU-støtten halveret til det niveau, som de har i Norge, vil det frigøre ti milliarder kroner til andre formål,« siger Peter Birch Sørensen.

Det såkaldte taxametersystem får også kritik. Det fører nemlig til, at der presses så mange studerende gennem systemet som muligt. Men det tilskynder ikke til at levere høj kvalitet.

»Tværtimod. Tilskuddet er det samme, uanset om de studerende lærer noget eller ej, og uanset om de uddanner sig til arbejdsløshed eller ej,« siger Peter Birch Sørensen.

Produktivitetskommissionen vil fremlægge to yderligere rapporter om infrastruktur og den offentlige sektor, før den samlede og endelige rapport udkommer engang til foråret. Den vil også indeholde nyt om, hvad de høje danske skatter betyder for produktiviteten.