Dansk økonomi styres af udlandet

Mange har nok den opfattelse, at det er politikerne på Christiansborg, som har ansvaret for, om det går godt eller dårligt herhjemme. Men udviklingen i de 19 eurolande betyder langt mere for dansk økonomi end eksempelvis de årlige finanslove, viser en ny analyse.

Dansk eksport er på 54 pct. af Danmarks BNP, og godt 60 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester går til EU. Derfor har det stor betydning for Danmark, hvordan den økonomiske politik i EU bliver forvaltet. Det gælder eksempelvis kommissionsformand Jean-Claude Junckers investeringsplan, der forventes at løfte Europas BNP med 0,3 til 0,5 pct. Foto: Patrik Stollarz Fold sammen
Læs mere

Den økonomiske udvikling i andre europæiske lande betyder langt mere for dansk økonomi, end hvad der vedtages herhjemme af mindre vækstpakker og finanslove. Danmark har således over en længere årrække fulgt Europa i med- og modgang. Siden 2000 har hele 85 pct. af de op- og nedture, der er set herhjemme, kunnet forklares ved tilsvarende svingninger i de 19 eurolande. Det vil med andre ord sige, at kun 15 pct. af udsvingene i dansk økonomi hænger sammen med, hvad der er vedtaget af politiske forlig på Christiansborg.

Det viser en analyse fra Tænketanken Europa, der er etableret af CO-industri og Dansk Industri (DI) i fællesskab for at sætte mere fokus på europæiske spørgsmål.

Finansloven blegner

Finansloven herhjemme for 2015 handler kun om 0,3 pct. af det samlede offentlige budget, og finanseffekten er ikke større end minus 0,1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Men dansk eksport er på 54 pct. af Danmarks BNP, og godt 60 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester går til EU. Derfor har det stor betydning for Danmark, hvordan den økonomiske politik i EU bliver forvaltet. Det gælder eksempelvis kommissionsformand Jean-Claude Junckers investeringsplan, der forventes at løfte Europas BNP med 0,3 til 0,5 pct. Men det gælder også de gigantiske opkøb af obligationer, som ECB i øjeblikket gennemfører, og som har presset renten og euroen betydeligt ned. Og det gælder ikke mindst kravene om flere økonomiske reformer i de enkelte medlemslande.

»Initiativer som disse kan have væsentligt større betydning for dansk økonomi og for skabelsen af dansk vækst og arbejdspladser end den hjemlige finanslov. I en længere årrække har udviklingen i dansk og europæisk økonomi fulgt hinanden ganske tæt,« siger Mikkel Høegh, der er cheføkonom i Tænketanken Europa.

Han tilføjer, at det derfor sjældent er nok udelukkende at have de nationale briller på. Dansk økonomi skal ses i en europæisk kontekst.

Danmark påvirkes eksempelvis, hvis der er uro i den finansielle sektor i Portugal, hvis statskassen i Grækenland er ved at løbe tør, eller hvis Frankrig udsætter nødvendige reformer.

»Derfor kan Danmark ikke isolere sig. I stedet bør Danmark søge indflydelse og være så tæt på kernen i Europa som muligt,« lyder det fra Mikkel Høegh.

Overordnet set følger de danske konjunkturer de europæiske tæt. Det skyldes, at dansk økonomi er eksponeret både via eksport og de finansielle markeder mod Europa. Men også, at dansk økonomi er bundet tæt op på den europæiske via fastkurs­politikken. Danmark importerer dermed den inflationære udvikling og trendvæksten fra Europa.

Svinger i takt

Den udvikling betyder, at Danmark både bliver en del af de europæiske op- og nedture. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort en prognose for europæisk økonomi, hvor der ventes en vækst i eurolandene på 1,5 pct. i år og 1,9 pct. til næste år. Det er stort set det samme som herhjemme, hvor der er udsigt til en vækst på 1,8 pct. i år og 2,1 pct. til næste år.

Analysen viser også, at udviklingen i USA er af større betydning, end hvad der eksempelvis sker i Sverige og Norge.

Det er op mod halvdelen af dansk eksport, der går til eurolande. Men dertil kommer så, at flere lande, der ikke har indført euro, og som er blandt Danmarks væsentligste samhandelspartnere, er højt eksponeret mod eurozonen. Det gælder Norge, Sverige og Storbritannien.

Omkring 40 procent af den norske eksport går til eurolandene, mens det gælder cirka halvdelen af eksporten i henholdsvis Sverige og Storbritannien. Det er med til at øge Danmarks eksponering mod eurozonen, om end denne eksponering er indirekte.

»Et økonomisk tilbageslag i eurolandene vil derfor ramme Danmark både direkte og indirekte,« siger Mikkel Høegh.