Dansk økonomi sårbar over for stigende renter

Selv om regeringen nu gennemfører en nødplan for flekslån, er dansk økonomi fortsat følsom over for stigende renter.

Den femtedel af de danske familier, der har de højeste indkomster efter skat, har også 53 procent af den samlede bruttogæld herhjemme. Foto: Søren Bidstrup
Læs mere
Fold sammen
Dansk økonomi kan blive endnu mere sårbar over for stigende renter fremover. Regeringen vil godt nok indføre en ny lov fra nytår, som indeholder et loft på fem procentpoint for, hvor meget renten maksimalt må stige mellem de perioder, hvor renten på fleks- og rentetilpasningslån skal fornyes.

Men det kan måske gøre de i forvejen meget populære F1-lån endnu mere eftertragtede, fordi der nu lægges en slags loft over, hvor meget renten maksimalt kan stige.

Sker det, er det mindre heldigt, vurderer lektor Morten Skak fra Syddansk Universitet.

»Jo flere, der har F1-lån, desto værre kan det gå. Stiger renten, og kommer der et rentespring på fem procentpoint, får vi en voldsom stramning i boligejernes økonomi og dermed i det private forbrug, som kan udløse en recession herhjemme,« siger Morten Skak.

Inden for de seneste 150 år er renten dog aldrig nogensinde steget med fem procentpoint inden for ét år, viser en opgørelse fra Danmarks Nationalbank.

Men derfor kan det ikke udelukkes, at det kan ske på et tidspunkt, hvis dansk økonomi begynder at udvikle sig dårligt, kronen kommer under pres, eller andet uventet dukker op.

Renten er derimod faldet med mere end fem procentpoint inden for ét år. Det skete i 1983 lige efter, at Danmark låste kronen fast til datidens D-mark og oplevede et stort fald i inflationen.

Stor rentestigning usandsynlig

Men renten kan godt stige med mere end fem procentpoint på fleks- og rentetilpasningslån over flere år, når den nye lov træder i kraft, hvis det sker langsomt, og eksempelvis med tre procent i det første år og tre procent det efterfølgende år.

»Så dansk økonomi er meget følsom over for stigende renter. Men det er svært at se lige nu, hvad der skulle få renten til at stige kraftigt,« siger Frederik I. Pedersen, der er chefkonsulent i AE-rådet.

Seniorøkonom Mikkel Høegh fra BRFkredit kalder det også for »meget usandsynligt,« at renten pludselig skulle tordne i vejret med så meget som fem procentpoint.

Samlet har danske boligejere F1-lån for 575 milliarder kroner, og skulle renten på denne låneform, stik mod alle forudsigelser, stige med fem procentpoint, ville det suge så mange milliarder kroner ud af boligejernes lommer, at det ville svække væksten på alvorlig vis og få arbejdsløsheden til at stige voldsomt.

Stiger renten fem procent, vil ydelsen på et F1-lån uden afdrag stige fra tæt ved 880 kroner efter skat om måneden i dag til 3.672 kroner efter skat om måneden. Altså med næsten 2.800 kroner viser en beregning fra Realkredit Danmark.

Danmarks Nationalbank har dog påvist, at det i særlig grad er husholdninger med høj indkomst og stor formue, der har meget gæld. Det giver en vis robusthed over for stigende renter.

Høje indkomster og stor gæld

De danske familiers internationalt set store bruttogæld er således koncentreret hos den femtedel af de danske familier, der har de højeste indkomster efter skat. De har 53 procent af den samlede bruttogæld herhjemme. Derimod har den halvdel af familierne, der har de laveste indkomster, kun 14 procent af bruttogælden.

Normalt er det også sådan, at renten kun stiger hastigt, hvis det begynder at gå bedre med økonomien, eller hvis også inflation og lønninger begynder at løbe hurtigere. Det kan selvsagt ikke udelukkes, at renten og inflationen i euroområdet forbliver lav, og det alene er Danmark, som løber ind i problemer. Det kan udløse en større kronekrise og trække renten op herhjemme på dramatisk vis, sådan at tæppet trækkes væk under boligejerne og hele den danske økonomi.

Men præcis den udvikling er der uhyre stort fokus på at undgå, og de senere år er der da også kommet stadigt flere regler og senest i den nye budgetlov, som skal forhindre, at eksempelvis de offentlige finanser eller andre vigtige størrelser løber løbsk. Så det kan godt ske, at renten tordner i vejret. Men det er ikke noget, der ligger lige for, eller som er specielt sandsynligt inden for nogen overskuelig fremtid.