Dansk økonomi halter langt efter nabolande

Der er bedre tider på vej herhjemme, men formentlig bliver det et mere forsigtigt opsving.

Forbrug og opsvinget så småt på vej. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Dansk økonomi stimuleres for tiden på nærmest helt enestående vis.

Renten er historisk lav, aktiekurserne brager i vejret, boligpriserne stiger i det meste af landet, olieprisen er faldet, inflationen er tæt på nul, og der er udsigt til de højeste stigninger i reallønnen i otte år.

Men trods alle disse gunstige forhold, så har dansk økonomi så mange lig i lasten fra sidste opsving, at væksten fremover sandsynligvis kun vil blive ganske beskeden.

Det konkluderer Nykredit i en ny analyse af dansk økonomi, som forudser en vækst på 1,7 procent i år og 2,1 procent til næste år. Det lyder umiddelbart ganske pænt, men det er bare ikke ret meget efter snart otte år med stilstand eller faldende velstand.

»De største lig i lasten er, at mange danskere fortsat slæber rundt på en meget stor gæld. Det betyder, at de fleste herhjemme hellere vil spare op og nedbringe gæld end at bruge penge,« siger chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit.

Spareiver i fokus

Han tilføjer, at rigtigt mange boligejere netop for at spare mere op inden for det sidste halve års tid har skiftet gamle boliglån med variabel rente ud med nye lån, som har en fast rente og er med afdrag.

»Det er noget, som er sundt på længere sigt, men som koster på væksten på kort sigt, da fornuften træder i stedet for forbrug,« siger Tore Stramer.

Samtidig skal finanspolitikken strammes over de kommende år for at undgå store offentlige underskud.

Derfor vil væksten sandsynligvis blive lavere i de kommende år, end set under tidligere opsving og også lavere end i lande, vi normalt sammenligner os med. Både Tyskland og Sverige har i dag en velstand, som er pænt højere end før krisen startede, men Danmark er fortsat omkring tre procent under det niveau.

»Dansk økonomi er blevet kørt agterud i forhold til vores nabolande, hvad angår vækstrater, og det ser ikke ud til, at vi kan hente det tabte terræn ind, selv om opsvinget er i sigte. Vi har udsigt til det svageste opsving,« siger Tore Stramer.

Beskæftigelsen, som siden 2013 er steget med 32.000 personer, er dog lidt af en solstrålehistorie. Fremgangen er bredt funderet på tværs af brancher, men industrien og servicefag bidrager mest.

De mange nye job kan sætte gang i en mere positiv økonomisk spiral, hvor stigende beskæftigelse øger forbruget og virksomhederne derfor får lyst til at ansætte endnu flere nye medarbejdere.

Også eksporten ser ud til at klare sig bedre, især fordi det går bedre i Tyskland, som er vores største eksportmarked.

Samtidig nyder eksporten godt af, at den danske krone er svækket betydeligt på det sidste. Det gør danske varer billigere i udlandet og har trukket eksporten til USA op med 15 procent over det seneste år.

Nykredit venter også, at underskuddet på de offentlige finanser både i år og i 2016 holder sig under EUs tre-procents grænse.

Årsagen er især den fremrykkede beskatningen af LD-pensionen, som ventes at forbedre den offentlige saldo med 15 milliarder kroner i år.