Dansk glæde over græsk aftale

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard er tilfreds med, at Eurogruppen og Grækenland er nået til enighed om en forlængelse af den europæiske hjælpepakke.

Foto: Liselotte Sabroe.
Læs mere
Fold sammen

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) glæder sig over, at Eurogruppen, som Danmark ikke er en del af, og Grækenland fredag aften tog et stort skridt i retning af en forlængelse af den europæiske hjælpepakke til Grækenland.

Inden en endelig aftale kan træde i kraft, skal den græske regering mandag præsentere en liste med politiske initiativer, der kan overbevise Eurogruppen om, at grækerne kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Det kommer efter alt at dømme til at foregå uden problemer, og den danske minister er glad for, at en endelig aftale dermed ser ud til at falde på plads.

»Jeg er tilfreds med, at der tegner sig en aftale mellem Grækenland og de øvrige eurolande om det græske låneprogram. Det skaber grundlaget for, at den græske regering sammen med Kommissionen, IMF og ECB kan drøfte hvordan genopretningsprogrammet kan gennemføres inden for rammen af dets mål,« siger Morten Østergaard i en skriftlig kommentar.

Han understreger samtidig vigtigheden af, at grækerne får gennemført økonomisk ansvarlige reformer.

»Det er vigtigt nu at bruge tiden konstruktivt til at få håndteret de udestående udfordringer, som bidrog til krisen i Grækenland, især at Grækenland får gennemført de nødvendige reformer, så man igen kan opnå holdbar vækst og beskæftigelse og stå på egne ben,« siger Morten Østergaard.