Dansk gældsafvikling skal vige for stærk jobstrategi

Job og beskæftigelse er hovedudfordringen for dansk økonomi i de kommende årtier, fastslår overvismand Peter Birch Sørensen.

Han opfordrer regeringen til at indarbejde en langsigtet jobstrategi i en ny og opdateret plan for finanspolitikken frem til år 2020, skriver Børsen.

Vismændene foreslår desuden, at der fires på målene om gældsafvikling.

»Opgaven at få flere i beskæftigelse er et af de vigtigste mål for dansk økonomisk politik, og det kræver mål for den strukturelle beskæftigelse,« siger Peter Birch Sørensen, som dermed lægger op til et opgør med nogle af tankerne bag den nuværende 2010-plan, hvor hovedmålet er at sikre overskud på statsfinanserne for at finansiere fremtidens velfærd.

Nu er dette mål erstattet af et krav om, at der frem til 2020 eller 2025 blot skal være mindst balance på statsfinanserne, fordi det vil »sikre, at den offentlige gæld holdes uændret,« hed det allerede i vismandsrapporten fra december sidste år.

Overvismanden bakkes op af tidl. overvismand og tidl. formand for Velfærdskommissionen Torben M. Andersen:

»Som vores samfund er skruet sammen er beskæftigelsen en helt central krumtap, også for at sikre balance på de offentlige finanser,« siger Torben M. Andersen.

Kilde: Børsen