Dansk erhvervsliv i topform

"Høj sol over dansk erhvervsliv", "fortsat lyse udsigter ved tærsklen til 2007", "det økonomiske opsving fortsætter". Økonomer jubler efter nye tal.

Analytikere fra tre danske pengeinstitutter har svært ved at få armene ned efter Danmarks Statistik fredag offentliggjorde dansk erhvervslivs opdaterede forventninger.

Visse steder var der tale om fald, men analytikerne hæfter sig ved, at niveauet stadig er "rekordhøjt".

"På baggrund af de nye tal er der absolut ingen alvorlige tegn på, at det danske erhvervsliv er begyndt at mærke nogen former for

aftagende efterspørgsel efter deres produkter," siger cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

Seniorøkonom Anders Matzen fra Nordea er ligeledes begejstret - omend den positive udvikling ikke kommer som en overraskelse:

"Det svarer helt til vores forventninger, da vi på baggrund af de stærke tillidstal for den tyske industri også ventede stigende optimisme blandt danske virksomheder," siger han.

I al glæden er der dog stadig den malurt i bægeret, at et stigende antal virksomheder har svært ved at følge med efterspørgslen på grund af mangel på råvarer og især mangel på arbejdskraft.

I Danske Bank peger chefanalytiker Steen Bocian på, at de nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter denne tendens.

"Selv om optimismen er udtalt, viser dagens barometer også tydeligt, at dansk økonomi står overfor store problemer med flaskehalse."

Virksomheder inden for byggeriet har længe meldt om mangel på arbejdskraft, men det har nu bredt sig til industrien.

Industriens forventninger til de kommende tre måneder steg 1 pct.point fra 10 pct. til 11 pct. måneden før viste den sammensatte,

sæsonkorrigerede konjunkturindikator for industrien fra Danmarks Statistik. Bygge- og anlægssektorens forventninger faldt derimod med 1 pct.point fra 24 pct. til 23 pct., og serviceerhvervenes forventninger faldt svagt til 23 i december 2006 mod 24 i november, når der korrigeres for sæsonudsving.

Offentliggørelsen af tallene for erhvervslivets forventninger kommer dagen efter ledighedheden igen faldt og nu er nede på 4 pct.

RB-Børsen