Dansk Erhverv: Østaftalen bør lempes ikke strammes

Arbejdsmarked. Dansk Erhverv maner til besindighed i forhold til østaftalen efter afsløringen af enkelte arbejdsgiveres brug af returkommission for at trykke lønnen.

Dansk Erhverv frygter, at det vil blive svære at skaffe den nødvendige østeuropæiske arbejdskraft, hvis Østaftalen ændres for at ramme de få arbejdsgivere der holder østarbejdernes løn nede ved at bruge betaling for kost og logi som en slags returkommission.

- Vi vil godt advare imod at indføre nye bureaukratiske regler i østaftalen om betaling for kost og logi med det ene formål at ramme nogle få brodne kar. Vi ønsker ikke ny regulering, nu hvor vi netop er kommet af med en del af bureaukratiet i ansættelsen af østarbejdere for de virksomheder, der er omfattet af en overenskomst, siger Jakob Tietge, konsulent i Dansk Erhverv.

Vigtigt at holde proportionerneBåde BAT-kartellet under 3F og Malernes Fagforening kender til sager, hvor metoden med overpriser for kost og logi bruges til at holde lønudgifterne nede. Men det mener Dansk Erhverv ikke, at man skal blande østaftalen ind i.

- Der gælder for østarbejderne som for danske arbejdstagere, at de har mulighed for at klage og føre sag, hvis de mener de betaler for meget for logi. Det er klart at en sag er én sag for mange, men vi synes også, at man skal holde proportionerne i det her. Langt hovedparten af de danske arbejdsgivere følger de regler, siger Jakob Tietge.

Dansk model god nokI en tid, hvor det danske arbejdsmarked har hårdt brug for den østeuropæiske arbejdskraft, mener Dansk Erhverv, at man i stedet burde lempe østaftalen yderligere, så danske virksomheder sikres den nødvendige arbejdskraft - Den danske aftalemodel er stærk nok til at regulere området, og vi kan ikke se, hvorfor det skal være sværere at ansætte en polak end fx en portugiser, siger Jakob Tietge.