Dansk Erhverv frygter svagt udbudsråd

Nyt udbudsråd skal sikre bedre konkurrence om offentlige opgaver, men VK-regeringen er tilsyneladende kun villig til at afsætte 1 mio. kr. årligt til formålet.

Det fremgår af forhandlingerne om regeringens forslag til en kvalitetsreform. Og 1 mio. kr. er for lidt til at sikre, at Udbudsrådet får bemyndigelse til at kontrollere kommunerne tilstrækkeligt, mener Dansk Erhverv. Det skriver Børsen.

»Det gør ingen forskel, hvis man i forbindelse med kvalitetsreformen ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til Udbudsrådet. Det nye råd bør både opkvalificeres med hensyn til ressourcer og magtbeføjelser, hvis regeringen vil have kvalificeret udspil, og rådet skal sætte en kvalificeret dagsorden,« siger konsulent Jonas Wilstrup, Dansk Erhverv.

Der er endnu ikke udpeget medlemmer til Udbudsrådet, og kommissoriet er endnu ikke for rådet. Men ifølge Børsens oplysninger forventer regeringen kun at afsætte 1 mio. kr. årligt til at drive Udbudsrådet, der skal forankres i Konkurrencestyrelsen.

Og det mener Dansk Erhverv er utilstrækkeligt, hvis regeringen mener det alvorligt, at andelen af kommunale opgaver, der skal udsættes for konkurrence, skal stige fra ca. 20 pct. til 25 pct. i 2010.

Kilde: Børsen