Dansk Byggeri melder pas på opsving

Dansk Byggeris konjunkturtal er skuffende og et tegn på, at byggebranchen ikke ser et opsving rundt om det nærmeste hjørne.

Foto: Bax Lindhardt. Der er gang i byggeriet nogle steder i landet - her Metroen - men overordnet er der altså pessimisme i byggebranchen. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix.
Læs mere
Fold sammen

I dag har Dansk Statistik offentliggjort konjunkturtal for marts måned, og Dansk Byggeri er langt fra så optimistiske som for eksempel topchefer i erhvervslivet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds forårsprognose har været på det seneste.

På trods af den tiltagende økonomiske vækst forventer Dansk Byggeri, at den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen vil falde med ca. 4.500 ansatte i byggeriet fra 2014 til 2015.

»Det skyldes især tre forhold. For det første er der et stort fald i renoveringerne af almene boliger. For det andet ophørte BoligJobordningen med udgangen af 2014, og for det tredje er de mange udbedringer af skader efter stormene Allan og Bodil også ophørt,« siger Finn Bo Frandsen, chefanalytiker i Dansk Byggeri.

Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægsbranchen faldt fra minus 12 i februar til minus 17 i marts i år. Der er tale om en faldende tendens i det seneste års tid. Faldet skyldes især forværrede udsigter for beskæftigelsen, mens der er en lille tilbagegang i virksomhedernes vurderinger af ordrebeholdningen.Det kraftige fald i konjunkturindikatoren bekræfter skønnet i Dansk Byggeris Konjunkturanalyse fra februar 2015, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen. Ifølge Dansk Industri holder både boligejerne og erhvervene igen, mens renoveringerne af de offentlige bygninger holder hånden under aktiviteten.Nybyggeriet af boliger stiger i moderat tempo fra et rekordlavt niveau i 2013. Det offentlige nybyggeri stiger på grund af fremgang i investeringerne i universiteter og hospitaler.

»Vores skøn for aktiviteten ved anlægsvirksomhed skal justeres lidt ned i 2015 og noget ned i 2016, da det er besluttet at udskyde igangsættelsen af nogle af projekterne med opgraderingen af banen mellem Ringsted og Rødby,« siger Finn Bo Frandsen, som afventer en ny tidsplan, inden han vil sætte tal på justeringen.