Danmarks Statistik: Væksttallene er ikke en eksakt videnskab

Når vi beregner væksten i den danske økonomi, er der ikke tale om en eksakt videnskab, hvor man kan sætte to streger under facit.

Sådan lyder det fra kontorchef i Danmarks Statistik Kirsten Balling, der står for nationalregnskabet. Hun er ikke enig i kritikken fra økonomerne, men mener, at væksttallene godt kan bruges, selv om der kommer revisioner af tallene undervejs.

»Vi prøver at nå to hensyn. Det ene er, at vi skal være aktuelle, og det andet er at være så retvisende som mulig. Hvis vi skal imødekomme efter­spørgslen efter BNP-tal, der er nyttige i beslutningsprocessen, skal de komme hurtigt. Men så må vi belave os på, at der kommer revisioner,« siger Kirsten Balling, der fremhæver, at hvis Danmarks Statistik først skulle komme med nationalregnskabet, når alle informationer er tilgængelige, vil der gå lang tid, inden tallene kommer på gaden.

»Uanset hvad arbejder vi hele tiden på at bruge de bedst mulige tal, så de er så gode som muligt. Så når vi får nye og bedre data, indarbejder vi dem. Det er ikke en målsætning ikke at revidere tallene. Der er nogle lande, som ikke gør det, men dem vil vi ikke sammenligne os med,« siger Kirsten Balling.

Stadig mere kompliceret

»I forhold til udlandet er vi begunstiget af, at vi har meget data om samfundet, som vi løbende kan bruge til at forbedre tallene med. Hvis vi helt skulle lade være med at revidere, vil der gå næsten tre år, inden vi kommer med væksttallene, og så er de uaktuelle,« siger Kirsten Balling.

En af udfordringerne er, at verden bliver stadig mere kompliceret, og Danmark er et lille land, hvor væksten kan blive påvirket af nogle enkeltstående begivenheder.

Danmarks Statistik fremhæver, at i 2017 havde vi et overskud på betalings­balancen på 162 mia. kr. Heraf udgjorde varer, som aldrig har krydset den danske grænse, 75 mia. kr.

Men produktionen af de varer er også med til at skabe vækst i Danmark.

»Man kan hele tiden gøre det bedre. Det kan vi også. Men jeg synes, at når vi i nationalregnskabet indarbejder den centrale information om samfundet, som løbende bliver offentliggjort, så gør vi det bedste, vi kan, for at brugerne får et sammenhængende billede af tilstanden i økonomien, som er det, et nationalregnskab giver,« siger Kirsten Balling.