Danmark står svagt i opgør om statsstøtte for milliarder

Det ender højst sandsynligt med et dansk nederlag i en opsigtsvækkende EU-sag om statsstøtte til Vestjysk Bank, forudser en af landets førende eksperter i statsstøtteret.

EU-Kommissionen har indledt en undersøgelse af, om statens støtte til Vestjysk Bank er i overensstemmelse med EUs regler. Banken er fortsat presset af høje udlån til landbruget og fremlagde forleden et halvårs­regnskab med et overskud på ti mio. kr. Arkivfoto: Johan Gadegaard Fold sammen
Læs mere

Det var efter alt at dømme i strid med EU-retten, da den danske stat i 2012 hjalp den kriseramte Vestjysk Bank, der vaklede oven på en fusion med den ligeledes kriseramte Aarhus Lokalbank.

Derfor kommer Danmark også til at tabe den sag om statsstøtte, som EU-kommissionen åbnede mod Danmark i december sidste år. Sådan lyder vurderingen fra en af Danmarks førende eksperter på området:

»Sagen har nu kørt i fire år, og Danmark har haft alle muligheder for at komme med indsigelser, forklaringer og svar til EU-kommissionen i den lange serie af møder og korrespondancer, som der har været. Men kommissionen har ikke stillet sig tilfreds med forklaringerne, og er kommet til frem, at redningsstøtten efter alt at dømme ikke overholder EU-retten. Derfor har man indledt statsstøtte-proceduren, og så taber staten næsten altid. Kommissionen giver sig ikke af med løsagtige sager,« siger Peter Vesterdorf, ekspert i EUs statsstøtteret og seniorkonsulent i advokatfirmaet Publicure.

Men først forhistorien: I 2012 vaklede både Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank, der begge havde fået alvorlige skrammer af finanskrisen. De to banker fusionerede, og Danmark fik en midlertidig godkendelse af EU til statsstøtte til Vestjysk Bank for op til 8,9 mia. kroner.

Aftalen blev udnyttet med 7,1 mia. kroner og omfattede en kapitalforhøjelse, hvor staten deltog med 167 mio. kroner, salg af aktier for 175 mio. kroner foruden garantier for 6,8 mia. kroner.

»Ved rednings- og omstruktureringsstøtte til en bank såvel som til alle andre virksomheder skal man inden for en periode kunne fremlægge en plan, som giver EU-kommissionen tiltro til, at den pågældende virksomhed er økonomisk bæredygtig. Samtidig skal banken afgive markedsandele og dermed leve op til burden-sharing – det vil sige, at støtten til banken skal søges kompenseret ved at give konkurrerende banker nye muligheder. Ingen af de traditionelle kriterier for statsstøtte ser ud til at være opfyldt i tilstrækkelig grad her,« vurderer Peter Vesterdorf.

I december 2015 sendte EU-kommissionen et 18 sider langt brev underskrevet af konkurrencekommissær Margrethe Vestager om, at kommissionen åbnede »en tilbundsgående undersøgelse« af sagen.

»Det er mit indtryk, at Danmark har en meget dårlig sag her. Den opfattelse får jeg klart, når jeg læser kommissionens brev til Danmark, men også fordi kommissionen vinder i 90 procent af de tilfælde, hvor der rejses en formel undersøgelsesprocedure som her. Derfor er det overvejende sandsynligt, at Vestjysk Bank skal ud i den ubehagelige situation at betale støtten tilbage,« siger Peter Vesterdorf.

Ingen markedsfordel

Bankekspert Lars Krull, seniorrådgiver ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, undrer sig dog over brevet fra kommissionen:

»Når jeg læser det, kommissionen skriver, så synes jeg ikke, at de har meget forståelse for de faktiske forhold i forbindelse med Vestjysk Bank. De konstaterer, at det er konkurrenceforvridning, bare fordi at staten har en stor ejerandel. Min forskning viser helt klart, at Vestjysk Bank eller staten som ejer ikke har haft nogen markedsfordel. Markedet kan godt gennemskue denne her konstruktion. Så jeg kan på ingen måde følge det argument.«

Korrespondancen med EU-kommissionen om statsstøtte-sagen rækker helt tilbage til april 2012. Alene i 2015 og 2016 har der været en omfattende korrespondance. Berlingske har søgt aktindsigt i korrespondancen til og fra Erhvervs- og Vækstministeriet, og aktindsigten viser, at der er blevet oprettet mere end 150 akter på dokumenter siden 1. januar 2015.

Ministeriet afviser dog at give aktindsigt i korrespondancen med henvisning til, at det er en verserende sag. Erhvervs- og Vækstministeriet har dog udskrevet og fremsendt de i forvejen offentligt tilgængelige fondsbørsmeddelelser fra Vestjysk Bank til Berlingske.

Statsstøttesager tager traditionelt årevis, men en afklaring behøver ikke ligge langt ude i fremtiden, påpeger Peter Vesterdorf:

»I lyset af den omfattende korrespondance, der er gået forud, så behøver en endelig afgørelse ikke trække ud i årevis. Jeg har også svært ved at se, hvad Danmark kan komme op med af gode argumenter.«

Hverken Erhvervs- og Vækstministeriet eller Vestjysk Bank ønsker at kommentere sagen. I det nylige halvårsregnskab fra Vestjysk Bank er der dog en kort kommentar fra ledelsen om statsstøttesagen:

»Ledelsen er ikke bekendt med, at der fra EU-Kommissionens side vil blive rejst krav, som banken ikke aktuelt kan opfylde. Vigtigheden af at få afklaret den endelige godkendelse understreges af, at banken ultimativt kan blive bragt i en situation, hvor spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling af statsstøtte kan komme på tale.«