Danmark skal forbedre iværksætteri og uddannelse

Vores styrker. Den danske konkurrenceevne skal være blandt de fem bedste i verden på 14 forskellige områder, mener regeringen. På en række punkter er der stadig et stykke vej at gå, viser nye rapport fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

Danmark skal være i top fem, og vi skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund på en lang række punkter.

Men for at det mål skal nås, skal der ske forbedringer på en række punkter. Vi halter bagefter, når det gælder uddannelse og iværksætteri.

Sådan lyder konklusionen i regeringens nye rapport om den danske konkurrenceevne "Danmark i den globale økonomi".

Den er den første af sin slags, og den kommer som en direkte forlængelse af velfærdsforliget og regeringens globaliseringsstrategi.

I rapporten har regeringen opstillet 14 områder, hvor skal være blandt de fem bedste lande blandt medlemmerne af de rige landes samarbejdsorganisation OECD.

Fire områder halterPå nuværende tidspunkt ser det fint ud på ti af områderne, mens det kniber mere på de sidste fire. Det drejer sig om virksomhedernes forskning, udvikling og innovation, om iværksætteri, uddannelse og velfungerende finansielle markeder.

- Vi ligger allerede i det pæne selskab, men det står klart, at vi ligger for svagt på uddannelsesområdet. Herudover er der plads til forbedring af vores forskning, innovation og iværksætteri. Et af problemerne er, at vi skaber for få vækstiværksættere herhjemme, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), der står bag den nye rapport.

Han påpeger, at vi ligger i førerfeltet, når det gælder sammenhængskraften i samfundet, et fleksibelt arbejdsmarked og en sund økonomi.

Store incitament-problemerBendt Bendtsen betegner redegørelsen som en karakterbog og en selvangivelse for de forhold, der har betydning for Danmarks velstand. En benchmarking, så der efterfølgende kan sættes fokus på de områder, der kræver en særlig bevågenhed.

- Vi får et godt værktøj til at tackle fremtidens udfordringer, så det ikke alene bliver planer og ideer. Vi skal levere varen, siger Bendt Bendtsen.

Blandt organisationerne bliver rapporten godt, men blandet modtaget. Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen HTS-A ser rapporten som en klar opfordring til regeringen, om at sætte skatten på arbejde ned.

Rapporten viser nemlig, at vi er et af de lande i OECD, hvor de højt lønnede har det mindste incitament til at arbejde noget mere på grund af det høje skattetryk.

Danskerne er således blandt de mest aktive på arbejdsmarkedet, men vi arbejder færre timer, end vores kolleger i en række af de andre OECD-lande.

- Regeringens nye konkurrenceevneredegørelse viser, hvordan politikerne kan gøre arbejdet med at skaffe den nødvendige arbejdskraft færdig. Helt almindelige lønmodtagere har en meget lille tilskyndelse til at blive på jobbet på grund af top- og mellemskatten, som flertallet af de fuldtidsbekæftigede efterhånden betaler, siger Lars Storr-Hansen.

- Løsningen ligger lige for. Mellem- og topskatten skal reduceres, så bogholderen, chaufføren og smeden får en kontant ordel ved at arbejde længere. Det er en nem måde at få øget udbuddet af arbejdskraft, siger Lars Storr-Hansen.

Regeringen underdriverØkonomisk konsulent i Dansk Industri (DI) Hans Uldall-Poulsen er helt enig.

Han hæfter sig ved, at regeringens rapport underriver de udfordringer, som vi står over for.

Når det drejer sig om virksomhedernes generelle omkostninger og niveauet for skattetrykket, ligger den danske konkurrenceevne i bunden blandt landene i OECD.

Men det er ikke nævnt i regeringens rapport.

- Regeringens indikatorer giver kun et begrænset indblik i Danmarks store konkurrencemæssige udfordring i form af omkostninger og skat. I vores globaliseringsredegørelse indtager Danmark den absolutte bundplacering inden for OECD inden for dette område, siger Hans Uldall-Poulsen.