Danmark kan vende årtiers industrinedtur

En af USAs mest fremtrædende eksperter i betingelserne for moderne industriarbejdspladser, Harvard-professor Willy Shih, mener, at Danmark har gode muligheder for at vende årtiers nedgang i antallet af produktionsjob. Formanden for regeringens produktionspanel, Danfoss-topchef Niels B. Christiansen, er enig.

Formand for produktionspanelet Niels B. Christiansen, adm. direktør i Danfoss, fastslår, at han er enig i, at det er muligt at vende trenden og skabe gradvist flere industrijob i Danmark. Billedet er fra produktionen i Danfoss. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen
Læs mere
Fold sammen

Mange opfatter regeringens mål om at øge antallet af industriarbejdspladser som en vidtløftig og stort set uopnåelig drøm. Nogle vil kalde det for en decideret utopi. Men selv om det er en kæmpe udfordring, har vi i Danmark faktisk forudsætningerne for gradvist at vende udviklingen og ligefrem skabe flere produktionsjob.

Det er meldingen fra en af de mest fremtrædende og anerkendte stemmer i den amerikanske debat om industriarbejdspladser, Harvard-professor Willy Shih, der også har fulgt den danske debat med stor interesse.

»I har mulighederne for at fastholde og endda udbygge antallet af produktionsarbejdspladser i Danmark. Det bliver ikke en let opgave, og det kræver et stålsat fokus på flere fronter. Men I har nogle grundlæggende styrker i forhold til at fastholde og skabe fremtidens specialiserede produktionsjob,« siger Willy Shih i et interview med Berlingske Business.

Willy Shih, der er professor i ledelse og forretningsudvikling, er en af talerne på en stor konference om Danmark som produktionsland fredag i Industriens Hus. Konferencen skal give input til regeringens produktionspanel med Danfoss-topchef Niels B. Christiansen i spidsen, der i maj skal komme med et bud på, hvordan vi kan skabe flere danske produktionsjob.

Willy Shih har i mange år forsket i betingelserne for amerikanske industrijob, og han er bl.a. kendt for konklusioner om, at outsourcing af bestemte typer produktionsjob kan få fatale følger for virksomhedernes innovationskraft.

Danmark er godt rustet

Hvis produktionsjobbene skal fastholdes, kræver det imidlertid, at en række rammebetingelser omkring uddannelse, forskning, regulering og omkostninger er på plads. Alt i alt mener Willy Shih, at Danmark er godt rustet.

»Danmark har en lang tradition for fremragende forskning, og det er afgørende. I har også en tradition for fondsejerskab, der støtter forskning og i øvrigt har vist sig som en meget solid ejerform. Uddannelsessystemet er godt, men når alle disse ting er sagt, så kræver det fortsat en stærk indsats at skabe flere industrijob,« siger Willy Shih.

Han fremhæver bl.a., at det er afgørende, at der er tilstrækkelig med kvalificeret faglært arbejdskraft, der kan udfylde de stadig mere specialiserede krav til moderne industriarbejdspladser.

»Automatisering og ny teknologi betyder, at mange arbejdere i produktionen f.eks. skal kunne bruge computere på en anden måde. De skal kunne spille sammen med udviklingsafdelingerne, og derfor er den kvalificerede arbejdskraft altafgørende,« siger Willy Shih. Derudover er forskning og samarbejde mellem erhvervslivet og universiteter også væsentlige nøgleord.

»Det kræver, at I prioriterer forskning og uddannelse inden for jeres styrkeområder og de områder, hvor industrien har de største behov. I Danmark har I jo bl.a. styrker inden for life science og fødevare- og ingrediensindustrien,« siger Willy Shih.

Mistet 165.000 industrijob

I Danmark er industriens beskæftigelse faldet fra omkring 450.000 personer i 1990 til omkring 285.000 personer i dag. De seneste år er faldet dog fladet lidt ud, og industribeskæftigelsen steg ligefrem for første gang i mange år i 2014. Mange eksperter frygter dog, at det kun er et spørgsmål om tid, før der igen bliver færre i industrien – medmindre der gribes ind med solide politiske tiltag.

Willy Shih fastslår, at hverken USA eller Danmark kan sigte efter lige så lave omkostninger som de store produktionslande i Asien. Men det har omvendt betydning, hvor stor forskellen er, og derfor spiller skattespørgsmål også en væsentlig rolle.

Ud over anbefalingerne til politikerne advarer Willy Shih også erhvervslivet mod omfattende outsourcing af især de specialiserede produktionsjob. Han har fundet mange eksempler på, hvordan outsourcing har ramt amerikanske virksomheders innovationskraft, herunder i Kodak, hvor han selv har en fortid.

»Kodak tjente engang alle pengene på selve de fotografiske film til kameraerne. Til gengæld outsourcede man kameraproduktionen for at sænke omkostningerne. Da det pludselig var kameraerne, der skulle generere indtjeningen, manglede Kodak kompetencerne. Så gik det galt. Det er blot ét ud af rigtig mange eksempler på, hvordan outsourcing kan ramme evnen til fornyelse,« siger han.

Formand for produktionspanelet Niels B. Christiansen, fastslår, at han er enig i, at det er muligt at vende trenden og skabe gradvist flere industrijob i Danmark.

»Jeg er også af den overbevisning, at det er muligt under forudsætning af, at der er politisk vilje til at forbedre rammebetingelserne for industrien. Jeg er også enig i, at erhvervsrelevant forskning og adgang til kvalificeret arbejdskraft er vigtige elementer i den forbindelse,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Niels B. Christiansen.