Danmark kan få økonomisk luksusproblem

EU har indført en ny mekaniske, hvor lande som er præget af store økonomiske ubalancer skal analyseres nærmere. De danske overskud over for udlandet er så store, at de er tæt på at tænde EUs advarselslamper.

Læs mere
Fold sammen

Danmark er godt på vej til at ryge ind i EUs nye særlige varslingsmekanisme. Det skyldes dog ikke, at den økonomiske udvikling herhjemme er dårlig. Det er tværtimod fordi, dansk økonomi på enkelte områder udvikler sig for gunstigt, at EUs røde advarselslamper snart kan begynde at blinke.

Sker det, skal der udarbejdes en mere detaljeret undersøgelse af dansk økonomi. Den kan ende med, at Europa-Kommissionen henstiller til Danmark, at vi skal lægge den økonomiske politik om på en sådan måde, at de økonomisk ubalancer rettes op.

Det er de gigantiske overskud på den danske betalingsbalance, som nærmer sig de grænser, der er sat op i det nye såkaldte europæiske semester. Det skal løbende overvåge og komme med henstillinger til EUs medlemslande på det økonomiske område.

Reglerne slår fast, at et land skal analyseres nærmere, hvis overskuddet på betalingsbalancen tre år i træk er oppe over seks procent af bruttonationalproduktet.

Det kan snart blive tilfældet for Danmark, hvor plusset ifølge en ny prognose fra Nordea i år er oppe på 6,5 procent, eller tæt ved 120 milliarder kroner.

Også i de kommende år har Danmark udsigt til at få nogle meget store overskud, fordi vores formueindkomst fra udlandet skyder i vejret.

EUs scoreboard er konstrueret på en sådan måde, at underskud på under fire procent eller over seks procent giver udslag.

Det har for nylig ramt Tyskland, som skal forklare, hvorfor deres overskud fortsætter med at holde sig oppe på et meget højt niveau til skade for andre europæiske lande.

»Det bliver dog meget vanskeligt for EU at afgøre, hvad Danmark skal gøre, hvis vi får en henstilling på dette område. For Danmark har lempet sin finanspolitik så meget, som det er muligt, hvis vi også skal overholde de grænser for offentlige underskud, som EU også har sat op,« siger Helge J. Pedersen.