Danmark har EU's fjerde laveste ungdomsledighed

Danmark er et af de lande inden for EU, hvor færrest unge er uden arbejde og arbejdsløse, viser nye tal.

Foto: Thomas Lekfeldt. ARKIVFOTO 2014 af Jobcenter København
Læs mere
Fold sammen

Relativt få unge herhjemme er uden arbejde. Den danske ungdomsledighed er såldes den fjerde laveste i EU.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er den såkaldte AKU-ledighed i Danmark, som i starten af året lå på 10,7 procent af arbejdsstyrken for personer mellem 15 og 24-år. AKU-ledigheden bygger på interviews og efter hvad folk selv oplyser. Den tæller dermed alle med, også selv om de ikke er medlem af en a-kasse eller lignende.

Den danske ungdomsledighed er kun halvt så høj som EU's gennemsnit, der er helt oppe på 21,5 procent.  Tyskland har med 7,3 procent den laveste ungdomsledighed i EU, mens Grækenland med 51,9 procent er helt i top inden for EU.

"Det er positivt, at ledigheden hos unge er blandt de laveste i EU. Det hænger blandt andet sammen med at politikerne har reduceret dagpenge og kontanthjælp for de unge, ligesom det gavner de unge, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, hvor man det er relativt nemt at afskedige medarbejdere,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

Når det er nemt af afskedige medarbejdere, tør arbejdsgivere i større omfang ansætte unge mennesker, da de relativt nemt kan komme af med den igen, hvis det går mindre godt. Samme fleksible regler på arbejdsmarkedet har man ikke i de fleste sydeuropæiske kriselande, hvilket skader unge.

Mads Lundby Hansen tilføjer, at politikerne kan gøre endnu mere for at reducere ledigheden blandt unge. Eksempelvis kan dimittendsatsen, som er dagpenge til nyuddannede, sænkes. Satsen er omkring 15.000 kroner om måneden. Det er meget mere end den SU, der er på tæt ved 6.000 kroner om måneden.

»Ved at sænke satsen til 8.000 kroner, kan incitamentet til at søge arbejde øges,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

Økonom Tore Stramer fra Nykredit siger, at det er den generelle fremgang i beskæftigelsen over de seneste år, som har sænket ledigenden blandt unge. Men udviklingen skyldes i lige så høj grad at der har været en markant stigning i andelen af unge, der er påbegyndt en uddannelse.

»Dertil kommer også, at store dele af Europa i øjeblikket gennemgår en historisk dyb krise på arbejdsmarkedet, hvor særligt de unge er blevet hårdt ramt,« siger Tore Stramer.