Danmark fanget i alvorlig jobkrise

Beskæftigelsen i både Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA er steget betydeligt mere end herhjemme de senere år. Ikke umiddelbart udsigt til, at det vil vælte frem med nye job.

Foto: Esben Salling

Danmark sidder fast i en alvorlig jobkrise, hvor beskæftigelsen herhjemme kun er steget med lidt mere end to procent siden 1996. Andre lande, vi normalt sammenligner os med, har haft en fremgang i beskæftigelsen, der er fire til seks gange så høj. Det er eksempelvis tilfældet for Sverige, Tyskland, Storbritannien og USA.

Den fremgang i beskæftigelsen, som blev set i de gode år frem til 2008, er nu helt tabt igen.

Det viser en sammenligning af beskæftigelsesudviklingen i en række OECD-lande, som er en del af den kommende Arbejdsmarkedsrapport 2013 fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Den stigende beskæftigelse i andre lande skyldes øget arbejdsstyrke, men også at erhvervsdeltagelsen er steget i aldersgruppen mellem 15 og 64 år. Således havde Sverige i 1996 den samme befolkningsandel i sin arbejdsstyrke som Danmark, men i 2012 lå Sverige på et højere niveau end Danmark.

Herhjemme er antallet af job i den danske private sektor næsten 200.000 under niveauet fra 2008. Danmark skiller sig klart ud som dét land, hvor tabet af arbejdspladser siden 2008 har været størst og er mest langvarigt. Tyskland formåede at fastholde beskæftigelsen målt i hoveder hen over krisen, og i Sverige blev faldet hurtigt vendt til fremgang.

Jørn Neergaard Larsen, der er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverfore-ning, kalder udviklingen herhjemme for »en kronisk jobkrise«.

»Mens nogle af vores vigtigste samhandelspartnere, herunder vore nabolande, har oplevet store stigninger i deres beskæftigelse, så er der næsten ikke kommet flere job i Danmark set over en lang periode. Det er et stærkt bekymrende svaghedstegn,« siger han.

Det er især en jobkrise, der udspiller sig i den private sektor. Den offentlige beskæftigelse er nemlig rekordhøj, mens den private sektor har tabt næsten 200.000 job siden 2008.

»Danmark står med dobbelt udfordring. Samtidig med, at vi ikke skaber job, så er mere end hver femte i alderen 16 til 64 år offentligt forsørget. Det er markant flere end i andre lande,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Han tilføjer, at jobkrisen rammer vores velstand.

»Danmark er for længst gledet ud af top ti- listen over verdens rigeste lande, og vi vender ikke tilbage, hvis ikke vi får skabt et samfund, der er anerkendt for sin evne til at skabe arbejdspladser i de private virksomheder, og ikke kun er kendt for sit overførselssystem,« siger DAs direktør.

Desværre ser det ikke ud til, at Danmark vil indhente den vækst i beskæftigelsen foreløbig, som er set hos vores nabolande. Ifølge OECDs seneste prognoser, vil Danmark kun opleve en lille fremgang på 0,4 pct. i beskæftigelsen i 2014, samtidig med at beskæftigelsen i Tyskland, Sverige og Storbritannien stiger med 0,5 til 0,8 pct.

Den svage danske jobvækst hænger tæt sammen med, at væksten i dansk økonomi også har været markant ringere end i andre lande. I perioden 2008 til 2012 er BNP faldet med i gennemsnit 0,9 pct. årligt. Desværre er der heller ikke her udsigt til, at Danmark i den nærmeste fremtid vil indhente noget af det tabte, eftersom de fleste prognoser forudser en lavere vækst i Danmark i de nærmeste år, end i lande lige omkring os.