Danmark er godt rustet mod oliekaos

Stigende oliepriser er overordnet skidt for Danmark, men vi er bedre rustet end de fleste andre.

Foto: Kristian Brasen