Danmark bliver blandt de rige lande

Meget tyder på, at Danmark også om 20 eller 30 år vil være med i toppen blandt verdens rigeste lande. Det gælder i hvert fald, hvis man skal tro en ny omfattende analyse fra EU-Kommissionen.

Foto: Simon Bohr

Den fremgang i velstanden, som EU-Kommissionen venter herhjemme over de næste mange år, vil med stor sandsynlighed betyde, at Danmark holder fast i en placering som et af de ti rigeste lande inden for klubben af OECD-lande.

Ofte er det ellers blevet sagt og frygtet, at Danmark var i fuld gang med en større nedtur, og som ville betyde, at lande som Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien ville få en langt større velstand end Danmark.

»Men det kommer næppe til at gå så galt, hvis man skal tro de langsigtede fremskrivninger fra både OECD og EU-Kommissionen, der rækker helt frem til 2060. Her ser det ud til, at Danmark kan rykke lidt op, så vi går fra en tiende til en syvende plads blandt gruppen af OECD-lande,« siger Frederik I. Pedersen fra AE-rådet.

De 34 OECD-lande består især af de gamle industrilande, men uden for denne klub findes også en række af andre lande, som er stærkt på vej frem på det økonomiske område. Det er eksempelvis flere lande i Asien og en række olielande. Tælles de med, vil Danmark med stor sandsynlighed over de kommende år stille og roligt vandre nedad på listen over klodens mest velstillede nationer.

Den i Danmark potentielle fremtidige vækst er dog bedre end i de fleste andre EU-lande, men pænt under hvad der ses i de fleste udviklingsøkonomier.

Strukturel nedtur

Verdensbanken har dog netop vurderet, at lande som Kina, Brasilien og Rusland står over for en mere strukturel slowdown. I ganske mange år ser væksten ser ud til at blive lavere, end den har været i disse lande. Det er blandt andet faldende priser på råvarer og en aftagende verdenshandel, der dæmper væksten i Kina, Brasilien og Rusland, vurderer Verdensbanken. Men de gamle industrilande er alle udfordret af en aldrende befolkning og i mange tilfælde en faldende arbejdsstyrke, der svækker væksten. Flere steder er der også problemer med, at produktiviteten vokser for langsomt.

Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit vurderer dog, at Danmark de senere år har øget sit potentiale for at få en større vækst ganske betydeligt.

»Det skyldes de senere års mange reformer, der øger arbejdsstyrken. Men krisen har også betydet, at der er blevet ryddet op i en masse herhjemme. Virksomhederne har effektiviseret stort, hvilket har givet en markant fremgang i produktiviteten, især i industrien og andre fag, som er udsat fra konkurrence fra udlandet,« siger Tore Stramer.