Danmark bedst i Vesteuropa

Det danske ejendomsmarked har klaret sig langt bedre end nabomarkederne i 2012 særligt på grund af de tårnhøje reale afkast på bolig-udlejningsejendomme.

Foto: PR-foto. Ejendommen, der huser Scandic Hotel i Hvidovre, var en af dem, der blev handlet i fjerde kvartal. Køberen var, som i så mange tilfælde, udenlandsk – nemlig det svenske ejendomsselskab Pandox, der samtidig købte tre andre hotelejendomme.
Læs mere
Fold sammen

I Danmark blev 2012 året, hvor investeringer i boligejendomme boomede båret af, at investorer fra hele verden søgte sikker havn i danske obligationer, hvilket igen pressede renterne ned og gav tårnhøje reale afkast på velplacerede ejendomme, hvor indtægten er nogenlunde sikker, og ikke tynget af den tomgang, der findes inden for ejendomme til erhvervsformål.

Denne strømning har været så kraftig, at det danske ejendomsmarked faktisk har gjort det helt exceptionelt godt, når man sammenligner med landene omkring os. Det fremgår af rapporten ”2013 Global Investor Sentiment”, som Colliers International udgav før jul.

Voldsom dansk stigning

Colliers International opgør, at ejendomsomsætningen i Tyskland faldt med 35 procent i perioden januar-oktober 2012. Det franske marked faldt med 27 procent, og det polske med 39 procent. Af de større markeder var det kun det svenske og det britiske, der viste fremgang med henholdsvis 7 og 4 procent.

Til sammenligning voksede omsætningen på det danske marked, ifølge CBRE’s tal, i samme periode med hele 48 procent. Det skyldes ganske vist til dels den udsædvanlige fordeling af handlerne hen over året, hvor andet kvartal var langt stærkere end normalt, mens fjerde kvartal var langt svagere end normalt.

Men selv når man tager højde for det, overgår det danske marked, med en vækst på ca. 20 procent over hele året, alt og alle i vores nære omgivelser.

Vender investorerne hjem igen

Spørgsmålet er, om der er en sammenhæng altså om investorerne er søgt til Danmark, fordi de ikke turde placere pengene hjemme hos sig selv. Og i givet fald om de vil vende ryggen til Danmark igen, når der før eller siden bliver mere ro på deres hjemmemarkeder.

Hans Vestergaard, indehaver af Colliers i Danmark, tror ikke man behøver frygte den effekt.

»Alt andet lige er den samlede investeringspulje, der kommer fra udlandet, forsvindende lille i det store billede. I Danmark fylder den meget, for det er en stor del af handlerne i hovedstadsområdet, hvor ejendommene er gået til udenlandske investorer. Sådan vil det fortsat være, for vi har meget stor interesse fra udenlandske investorer. Men i forhold til hele det europæiske marked er det peanuts,« siger han.

»Vi er ikke et område, der i særlig grad er afhængig af, hvordan det går i andre områder. Hvis vi vedbliver at være attraktive, ud fra de parametre, vi er det i dag ordentlighed, sikkerhed og tryghed vil interessen for Danmark ikke ændre sig, selv om investorerne får mere mod på f.eks. det tyske marked. Men det er klart, at hvis vi får en mere presset økonomi, og renten stiger, så kan det ændre sig,« slutter Hans Vestergaard.