Dankortforbruget tyder godt for privatforbruget

Korrigeret for sæsonudsving viser dankortomsætningen en stigning fra 26,5 mia. kr. i juni til 26,7 mia. kr. i juli eller 0,7 pct.

Foto: Kasper Palsnov.
Læs mere
Fold sammen

Tore Stramer, chefanalytiker i Nykredit, konstaterer, at dankortomsætningen er steget med 3,1 pct. siden december, men også, at en række forhold får dagens tal til at tage sig ekstra godt ud.

- Hvis den gode danske sommer har fået flere danskere end normalt til at holde ferien herhjemme frem for under fremmede himmelstrøg, vil det i sig selv give et kortvarigt løft i dankortomsætningen hen over sommeren. Dertil kommer, at forbrugerpriserne som bekendt stiger over tid, hvilket også mere eller mindre automatisk giver et løft i dankortomsætningen, vurderer chefanalytikeren, der derfor maner til varsomhed med at tolke for håndfast på dagens tal alene.

Ser man i stedet på udviklingen i dankortomsætningen korrigeret for inflationen over en tremåneders periode fra februar-april til maj-juli, er der dog fortsat tale om en pæn stigning på 2,3 pct.

- Der er således også meget, der tyder på, at stigningen i dankortomsætningen ikke er midlertidig, men at privatforbruget endeligt er på vej ud af det seneste års stilstand. Potentialet for en mere tydelig fremgang i privatforbruget er da også til stede som følge af lettelsen af skatten på arbejde, den lave inflation, bedringen på boligmarkedet i visse dele af Danmark og de meget lave renteniveauer, skønner han.

Stigningen i dankortforbruget giver grund til forsigtig optimisme for BNP-væksten med tanke på, at privatforbruget udgør i omegnen af 50 pct. af BNP.

Dertil kommer, at erhvervstilliden har rettet sig en smule til det bedre, hvilket også giver en forhåbning om en bedring i såvel erhvervsinvesteringerne og eksporten. Dermed peger nøgletallene også samlet set i retning af, at dansk økonomi igen har fået skruen i vandet og bevæger sig langsomt fremad.

/ritzau/FINANS