Cowi skal styrke indtjeningen

Den akutte opgave for Steen Riisgaard og direktionen bliver at forbedre indtjeningen. Det skal ske ved at styrke fokusset på kerneforretningen og kernemarkederne og ved at frasortere de dele, der ikke er lønsomme.

Steen Riisgaard Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er en virksomhed i stor fremgang, Steen Riisgaard stiller sig i spidsen for som bestyrelsesformand for Cowi. Siden 2007 er omsætningen steget med hele 54 procent, så den i 2011 andragede 4,6 milliarder kroner. Antallet af ansatte er ligeledes steget eksplosivt, og i dag beskæftiges der 6.200 personer.

Det er dog også en virksomhed, som står over for udfordringer. Særligt indtjeningen har været presset i de senere år, hvor overskuddet er faldet med 120 millioner kroner siden 2009 til 33,9 millioner kroner, og hvor overskudsgraden på to procent ikke lever op til de forventninger, direktionen har haft.

Årsagen til indtjeningspresset har blandt andet været den store uro i Mellemøsten siden Det Arabiske Forår. I Bahrain oplevede virksomheden store problemer, og for nylig måtte virksomheden på grund af uoverensstemmelser om vilkårene med regeringen i Oman droppe forlængelsen af et stort projekt vedrørende opførsel af to store lufthavne, som man ellers havde arbejdet på i syv år forinden med en samlet milliardomsætning til følge.

Færre engagementer i Mellemøsten

Derfor har direktionen besluttet, at man fremover vil neddrosle engagementerne i Mellemøsten og i stedet satse på andre regioner, hvor der er mere »gennemskuelige forretningsvilkår«. Ligeledes har virksomheden satset på østeropæiske markeder, men grundet den dårlige udvikling i landene vil fokusset også i meget lav grad rette sig den vej fremover.

»Vi har iværksat en ny strategi, der skal effektueres inden 2015. Her er fokusset at øge væksten og at forbedre indtjeningen, så den om nogle år er mere end dobbelt så stor som i dag og ligger på mellem fem og otte procent. Derfor har vi allerede fra 2012 foretaget en hovedoprydning, hvor vi har centraliseret og standardiseret en række funktioner og processer. Indtjeningen står allerøverst på dagsordenen,« siger administrerende direktør Lars-Peter Søbye.

Den kommende formand, Steen Riis-gaard, er enig i, at det er et nødvendigt og klogt fokus. Han agter at gøre brug af de erfaringer, han har gjort sig i sine mange år som topchef i Novozymes.

Cowi skal blive mere effektiv

»Store firmaer som Novozymes og Cowi er ofte på den rejse, at vi er nødt til at blive mere effektive. En god måde at blive det på er at standardisere så meget, som man overhovedet kan, og den øvelse har vi i Novo-zymes også været igennem i de senere år. Man skal vælge standardløsninger alle de steder, man kan. Dygtige ledere har en tendens til selv at ville opfinde løsninger, og det er også udmærket, men det er jo ikke det, man har ansat dem til,« siger han.

Fremover vil man satse benhårdt på de store markeder, som primært er Norden. Derudover vil man styrke fokusset i Nordamerika og fortsat satse hårdt på de fem specialistområder broer, tunneller, marine-konstruktioner, lufthavne og geografisk information som stadig skal sælges i en global skala. Derudover er det ambitionen at udvide den pipeline med to nye fokusområder. Det kunne blandt andet være inden for energi samt metroer og letbaner.

»Vi ser jo en udvikling, hvor transportformen ændrer sig, og folk trækker mod byerne, og det er jo et kæmpestort og attraktivt marked for en virksomhed som vores,« siger Lars-Peter Søbye.

Derudover vil man øge fokusset på cleantech, hvor virksomheden ser store muligheder for at skabe synergi med de forretningsområder, de allerede har erfaring med.

»Det ville glæde mig, for det er jo mit hjertebarn, og virksomheden bevæger sig allerede i den retning. Der kan jeg bidrage med meget, og det er bare en god døråbner, hvis man skal tale cleantech, at man kommer fra Danmark,« siger Steen Riisgaard.