Chefer ønsker ansatte i gruppekontorer

Skandinaviske erhvervsledere foretrækker kontorer, der fremmer teamwork og videndeling.Det viser en nordisk Gallup-undersøgelse,

der bygger på 750 erhvervslederes holdning til arbejdspladsindretning.Lederne dømmer cellekontoret yt. De ønsker

i stedet gruppekontorer, hjemmearbejdspladser og mere mobil IT.90 pct. af de spurgte chefer i Danmark, Sverige, Norge, Finland

og Island mener, at arbejdspladsens indretning har stor betydning for, hvordan de ansatte arbejder og samarbejder. Den danske del

af undersøgelsen, der omfatter interview med 150 ledere, viser, at 60 pct. forudser, at medarbejderne i fremtiden arbejder

mere hjemme. En tilsvarende stor procentdel mener, at mobilteknologi kan øge effektiviteten.Derudover viser svarene fra

de danske ledere:l63 pct. vil ikke indrette nye enkeltmandskontorer,l50 pct. vil indrette nye storrumskontorer,l67

pct. vil etablere flere mindre fælleskontorer,l78 pct. ønsker faste pladser til de ansatte,lmere end 40 pct.

af alle virksomheder har ændret kontorindretning det seneste par år,lknap halvdelen af arbejdspladserne er indrettet

som fælleskontorer med op til ti personer,len trediedel vil ændre kontorets indretning inden for to år.Det

fremgår af undersøgelsen, at tendensen med ny kontorindretning er ved at vinde indpas i det offentlige efter de private

virksomheder har ligget i front. Over 40 pct. af de offentlige ledere arbejder med ny kontorindretning. Det ventes, at sammenlægning

af kommune og amter herhjemme vil føre et boom med sig, når de større enheder kommer til punktet: arbejdspladsindretning.Nyt

center involveretGallup-undersøgelsen er foretaget for Den Nordiske Kunnskapsarbeitsplassen, Dekar. Den er finansieret

af Nordisk Industrifond. Herhjemme har Center for New Ways of Working under Alexandra Instituttet i Århus været involveret

i projektet.Dekar-projektet varer i tre år og har som formål at øge forståelsen for, hvordan indretning

af arbejdspladser kan styrke innovationsevnen i nordiske firmaer.Center for New Ways of Working samarbejder med private og offentlige virksomheder

om fremtidens arbejdspladser. Der tages afsæt i ny teknologi, indretning og organisationsformer.