Chefer holder mere ferie

Læs mere
Fold sammen
Danske topchefer har fået ret til mere ferie end tidligere. Sidste år havde 40 pct. ret til seks ugers ferie mod 20 pct.

året før.Det er nogle af de resultater, som Center for Ledelse offentliggør i undersøgelsen

Chefløn 2003. Statistikken er baseret på indberetninger fra 272 deltagende virksomheder med 6.330 topledere.

Mere

ferie

Chef-undersøgelsen viser, at den generelle lønudvikling for danske chefer har været beskeden, men gruppen

har opnået forbedringer på ferieområdet.I en tilsvarende undersøgelse fra året før måtte

71 pct. af cheferne nøjes med ferielovens fem ugers årlig ferie, mens bare 20 pct. havde seks ugers ferie eller mere.I

2003 har lidt mere end halvdelen (53 pct.) af cheferne aftalt fem ugers ferie, mens fire ud af ti har en aftale om seks ugers ferie

eller mere.

Lavere lønstigningerDen gennemsnitlige lønstigning for de danske chefer i undersøgelsen

er 3,5 pct., men med en vis variation afhængig af stillingsbetegnelse og alder.Administrerende direktører opnåede

i gennemsnit en lønstigning på 4,0 pct. mod fagchefers stigning på 3,3 pct.Og det er de ældre chefer

i alderen 40 til 49 år, som præsterer de største stigninger. De øgede i gennemsnit lønnen med 3,6

pct., mens de yngre kollegaer under 29 år måtte nøjes med stigninger på 2,0 pct.Året før

var det primært de unge chefer, der fik forhandlet store stigninger hjem. 7,3 pct. blev det til i 2002 mod 4,0 pct. til aldersgruppen

40-49 år.

Million-gagerDen gennemsnitlige administrerende direktør fik i 2003 en bruttoløn på 1.727.000

kroner.Den dårligst lønnede fjerdedel af de administrerende direktører fik således i gennemsnit 1.168.000

kr., mens den bedst lønnede fjerdedel fik to mio. kr. i bruttoløn. Til sammenligning får en gennemsnitlig fagchef 642.000

kr. om året.Det er især fagchefer inden for edb og IT, der kan smile hele vejen ned til banken. Den bedst lønnede

fjerdedel fik således en bruttoløn på 777.000 kr.Den dårligst lønnede fjerdedel blandt fagchefer

er chefer inden for indkøb, logistik, forsyning og materialestyring. Her er en bruttoårsløn på 428.000 kr.

Mindre

bonus
I 2003 fik 38 pct af chefer og direktører udbetalt en bonus, svarende til i alt 13,3 pct. af den faste løn.Året

før fik 45 pct. udbetalt bonus, hvilket svarede til 14,0 pct. af den faste løn.Center for Ledelse konkluderer,

at den negative udvikling primært skyldes vigende økonomiske resultater.Andelen af chefer med pension er stort

set uændret i forhold til året før. 66 pct. af alle administrerende direktører har således en helt

eller delvist arbejdsgiverbetalt pensionsordning mod 70 pct. året før.For alle chefer generelt er bidraget steget

fra 8,3 pct. til 10,0 pct. af den faste løn.