Cepos: Brug for 125.000 flere i arbejde

125.000 personer skal i arbejde, hvis Danmark skal undgå den laveste vækst i OECD, vurderer tænketanken Cepos, der bl.a. mener at danskerne skal arbejde mere.

Ifølge den seneste fremskrivning fra OECD vil Danmark få den laveste økonomiske fremgang blandt de 30 OECD-lande i perioden 2008-12.

Det fremgår af et notat, som tænketanken Cepos offentliggør i dag på en konference om den danske aftalemodel, også kaldet "Flexicurity".

"Den lave forventede vækst skyldes, at der de kommende år vil mangle mange hænder på det danske arbejdsmarked. Derfor kommer der ikke noget velstandsbidrag fra øget beskæftigelse med mindre der gennemføres betydelige reformer" siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

"Politikerne skal derfor finde reformhandskerne frem, hvis de vil have en vækst i velstanden på niveau med der er oplevet seneste 25 år. Det kræver reformer, der øger beskæftigelsen med ca. 125.000 personer frem til 2012. Det kan nås ved at indføre en flad skat på 43 procent, standse tilgangen til efterlønnen fra 2009 samt reducere dagpengeperioden til et år", fastslår Mads Lundby Hansen.

Som begrundelse for forslagene anfører Mads Lundby Hansen, at når virksomhederne de kommende år i stigende omfang vil mangle arbejdskraft, er der ikke råd til, at staten via efterlønnen betaler dygtige seniorer for at holde sig væk fra arbejdsmarkedet.

"Herudover skal de ledige i høje grad tilskyndes til at finde de mange ledige job, hvilket kan ske ved at reducere dagpengeperioden. Endelig bør marginalskatten reduceres mærkbart, så tilskyndelsen til at arbejde flere timer øges", siger Mads Lundby Hansen, der sammen med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (v) samt økonomer fra ind- og udland deltager på CEPOS' flexicurity-konference på Axelborg i København i dag.

Stigningen arbejdsudbuddet kan ifølge Cepos skev ved, at de beskæftigede arbejder flere timer. Eller ved at personer overgår fra overførselsindkomst til beskæftigelse.

"Konkret kunne arbejdsudbudseffekten hentes ved at lette marginalskatten på arbejde, reducere dagpengeperioden eller ændre på efterlønnen," mener Cepos.