Centralbank: Markedet er tæt på normalen

Med tirsdagens penge-auktion over agter Den Europæiske Centralbank at fortsætte normaliseringen af tilstanden på pengemarkedet. Astronomiske beløb bliver trukket ud af markedet tirsdag og onsdag.

Det fremgår af indkaldelsen til den ordinære ugentlige auktion, hvor resultatet offentliggøres tirsdag formiddag.

- Med denne refinansierings-auktion forsøger ECB at sikre en fortsat normalisering af tilstandene på pengemarkedet, skriver ECB.

Bankerne får tilført likviditet ved at optage ugentlige lån hos ECB. Onsdag, når de nye lånearrangementer effektueres, udløber arrangementerne fra sidste tirsdags auktion, som beløb sig til 292,5 mia. euro.

Uro på de finansielle markeder fik ECB til at reagere i torsdags med en ekstraordinær tildeling af likviditet på 95 mia. euro. Der var blot tale om en en-dages auktion, så da bankerne betalte pengene tilbage allerede fredag fulgte en ny auktion med en tildeling på 61 mia. euro til tilbagebetaling mandag. Mandag fik de så 47,7 mia. euro i stedet, og de skal betales tilbage tirsdag.

Det er endnu uvist, om ECB vil nøjes med den ordinære syv-dages auktion tirsdag, eller om centralbanken vil indkalde til endnu en ekstraordinær en-dages auktion for at fortsætte med en gradvis normalisering af tilstandene.

Samlet set fjerner ECB altså 47,7 mia. euro af likviditeten tirsdag og yderligere 292,5 mia. euro onsdag. Et officielt skøn fra ECB viser, at bankerne reelt har behov for 244 mia. euro i ugen, der kommer, men historisk set har ECB tildelt en portion ekstra for en sikkerheds skyld.

I sidste uge opstod der pludselig mangel på likvider, fordi bankerne ikke turde låne penge til hinanden. Den franske storbank BNP Paribas var kommet i vanskeligheder, som følge af problemerne med de amerikanske subprime-lån. Det fik dag-til-dag interbank-renten (renten som bankerne låner penge til hinanden af indbyrdes) til at stige markant, og der opstod mangel på likvider i markedet.

Årsagen er ganske simpelt, at bankerne har mistet tilliden til hinanden, og derfor holder igen med at låne penge ud, og hvis de gør, kræver de for en sikkerheds skyld en ublu rente. ECB kan ikke acceptere, at interbankrenten kommer for langt væk fra centralbankens toneangivende rente på 4,0 procent, og signalet herfra er derfor klart: ECB stiller al den likviditet, som bankerne har behov for, til rådighed for dem, indtil krisen er ovre.

RB-Børsen