Byskoler tættere på virksomhederne

Regeringens lovforslag om fusion af lokale AMU-centre og erhvervsskoler til byskoler skal gerne resultere i et mere rentabelt skolesystem.

For

virksomhederne vil det betyde et mere overskueligt system, idet AMU-centre og tekniske skoler ofte udbyder samme slags kurser. Samtidig ligger

det i begrebet byskoler, at de er tætte på de lokale virksomheder. Regeringen ønsker en enstrenget institutionskultur

og lægger fire modeller frem, som skolebestyrelserne kan tage afsæt i.


Fabrikschef Søren Sørensen,

Bombardier Transportation, Randers, er næstformand i AMU Østjyllands bestyrelse. Han ser klare fordele ved en sammenlægning.


-

AMU i Randers har ledige bygninger, mens teknisk skole lejer sig ind, siger han.


Fusionen for et par år siden af AMU-centrene

i Århus, Silkeborg, Horsens og Randers i AMU Østjylland skete reelt for at undgå fusion med de tekniske skoler,

oplyser arbejdsgiverkilder.


Fusionen medførte centralisering af opgaver i Århus, hvortil fagkonsulentdelen og administrationen

blev flyttet. Med flytningen af fagkonsulenterne forsvandt noget af forbindelsen også til de lokale virksomheder, og centraliseringen

berørte også kursusudbuddet.


- Det er i Randers svundet meget ind, siger Søren Sørensen.


Alligevel

ville han som AMU-bestyrelsesmedlem næppe have taget initiativ til de fusioner, som regeringen nu "opfordrer" til

med sit lovforslag, der vedtages i denne uge. Han synes, at AMU Østjylland skulle have haft en chance for at bevise sit værd.


-

På sigt ville jeg nok have foreslået en tilnærmelse, tilføjer han.


AMU Østjylland er som andre

AMU centre hårdt presset økonomisk, fordi efterspørgslen efter kurser er faldet. Og faldet ventes at fortsætte

i kølvandet af brugerbetaling på visse kurser.