Byrder skal lettes med syv mia. kr.

Det koster hvert år de danske virksomheder en solid regning på 29 mia. kr. at leve op til love og regler fra det offentlige.

Langt de fleste byrder stammer fra Skatteministeriet, der står for 40 pct. af omkostningerne.Først og fremmest

fordi indbetaling af moms og udarbejdelse af et skatteregnskab er to af de mest tidskrævende opgaver for virksomhederne.Næstflest

byrder kommer fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, mens love og regler fra Beskæftigelsesministeriet kommer ind på

tredjepladsen.Det fremgår af en rapport om virksomhedernes administrative byrder, som netop er offentliggjort.Heri

kan man læse, at regeringens målsætning er at få nedbragt byrderne med 25 pct. inden år 2010. I præcise

tal svarer det til, at byrderne skal barberes ned med syv mia. kr. i løbet af de næste seks år.En meget ambitiøs

målsætning, fordi regeringen indtil nu trods flere initiativer kun har formået at holde byrderne i ave. Derimod

er det ikke sket noget egentligt fald.Derfor vil regeringen forsøge med en ny strategi, hvor hvert enkelt ministerium

får et mål for, hvor meget regelforenkling de skal lave.Eksempelvis skal Skatteministeriet nedbringe virksomhedernes

byrder med 410 mio. kr. om året. Det tilsvarende tal for Økonomi- og Erhversministeriet er på 390 mio. kr.For

at lægge pres på ministerierne vil det en gang om året blive offentliggjort, om de lever op til kravene. Men der

er ingen straf til de ministerier, som er for langsomme.- Vi sætter os et mål for hvert enkelt ministerium. Det

offentliggør vi, og det forpligter, siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

Kommunerne med

Blandt

organisationerne er der tilfredshed med den nye målemetode og at der bliver lagt pres på de enkelte ministerier. Derved

kan ingen ministerier gemme sig i kampen for regelforenkling.Til gengæld er der skuffelse over de resultater, som regeringen

har opnået indtil nu.I rapporten kan man læse, at omfanget af byrderne i 2003 er på samme niveau som i 1999.

Hårdest går det ud over de små og mellemstore virksomheder inden for landbrug, fiskeri samt bygge- og anlæg.Cheføkonom

i Håndværksrådet Søren Nicolaisen er overrasket over, at byrderne ikke er kommet længere ned. Han mener,

at kommunerne skal med i det videre arbejde.- En del af løsningen skal findes ved, at kommunerne bliver bedre til at forenkle

erhvervslivets administrative opgaver. Samtidig må regeringen gøre op med ideen om, at hvert enkelt forslag til regelforenkling

ikke må koste penge, siger Søren Nicolaisen.

Indfør sanktionerMens Dansk Industri direkte opfordrer

til, at der bliver grebet ind over for de ministerier, som er for længe om at komme op i omdrejninger.- Byrderne er endnu

ikke faldet, og det betyder, at regeringen godt kan gå videre. Det vil skærpe ministeriernes fokus på regelforenkling,

hvis der bliver indført sanktioner over for de ministerier, der ikke når deres mål, siger MMV-chef i Dansk Industri,

Lone Saaby.Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen gør opmærksom på, at måleperioden rækker

ud over næste folketingsvalg.Han beder regeringen om at tage kontakt til oppositionspartierne for også at binde

dem om på målsætningen om et fald i de administrative byrder på 25 pct. inden 2010.