Byggeriet kræver vækstpakke til 13 mia kr.

Offentlige byggerier og tilskudsordninger kan give job til 8.000 allerede i 2. halvår siger Dansk Byggeri og BAT-kartellet

Læs mere
Fold sammen
Arbejdsgiver og lønmodtagersiden i byggeriet går nu sammen om at foreslå regeringen en ny vækstpakke, der kan sættes gang i den kriseramte byggesektor.

Pakken vil samlet kunne øge beskæftigelsen i byggeriet med godt 8.000 personer i 2. halvår i år og yderligere kr. 6.500 personer til næste år. Den samlede pakke omfatter øgede offentlige investeringer for i alt 13 mia. kr. i de næste to år.

- Den nuværende økonomiske situation gør, at der er brug for, at regeringen hurtigt og effektivt stimulerer dansk økonomi ved at øge de offentlige bygge - og anlægsinvesteringer, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri, der lancerer pakken sammen med BAT-kartellet, der organiserer byggeriets medarbejdere.

Pakken omfatter følgende seks punkter:

1: Nybyggeri af almene boliger:

Nybyggeri af almene familieboliger for 750 mio. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010. Nybyggeri af almene ældreboliger for 750 mio. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010

2: Kommunale anlægsinvesteringer

Der skal igangsættes nybyggeri af kommunale bygninger og anlæg for 1 mia. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010

3: Renovering af offentlige bygninger

De offentlige bygninger renoveres og vedligeholdes for 1 mia. kr. i 2009 og 1,5 mia. kr. i 2010. 4: Vejvedligeholdelse

Statslige veje og broer renoveres og vedligeholdes for 400 mio. kr. i 2009 og 600 mio. kr. i 2010.

5: Fornyelse og renovering af spildevandsanlæg.

Spildevandsanlæg (herunder kloakker) fornyes og renoveres for 600 mio. kr. i 2009 og 900 mio. kr. i 2010.

6: Tilskudsordninger til private boligejere

Tilskuds- eller fradragsordning til den private boligmasse målrettet energiforbedringer med aktivitetsvirkning på 500 mio. kr. i 2009 og 500 mio. kr. i 2010