Byggeorganisationer i kamp om medlemmer

Læs mere
Fold sammen
Erhvervslivets organisationer møder hårdere og hårdere krav fra medlemmernes side. Leverer organisationerne ikke

varen, så finder virksomhederne blot en anden organisation til at varetage deres interesser.Sådan er det også

i byggesektoren, hvor den største konkurrence om medlemmer sker imellem Byggemateriale-Industrien, BI, under Dansk Industri og

medlemmerne af Dansk Byggeri og deres associerede organisation Byggevareleverandørforeningen, BLF.Både BI, Dansk

Byggeri og BLF lever efter en gentleman agreement om ikke at gå på rov i andre DA-medlemmers rækker, men alle ser

gerne flere medlemmer i egne rækker.- Ja, vi er akkvisitoriske og er åbne over for at hverve nye medlemmer, siger

Jens Klarskov, der er adminstrerende direktør i Dansk Byggeri. Han fortæller om nettotilgang af medlemmer i de seneste

år.Han ser ikke kampen om medlemmer som et nyt fænomen, men påpeger, at det er blevet noget tydeligere inden

for de seneste år, hvor antallet af erhvervsorganisationer i DA er faldet.- I dag vil virksomhederne have noget for pengene

og kan skifte organisation. Tidligere lå det mere fast, hvilken organisation man var med i, påpeger Jens Klarskov.

Også

handel og service

De danske byggevare-leverandørers tilhørsforhold er langt fra afklaret. Tidligere var det oplagt, at

materialeproducenterne lå i DI''s regi, men internationaliseringen betyder, at mange leverandører er handels- og servicevirksomheder,

som sælger udenlandsk producerede varer. De hører historisk set ikke hjemme i DI''s regi.Derfor har mange af disse

virksomheder organiseret sig i BLF, der som nævnt er blevet et associeret medlem af Dansk Byggeri. 23 virksomheder er både

medlemmer af BI og BLF.BI fører ikke ligefrem kampagner for at hverve nedlemmer, men forsøger at levere en så

høj service, at nye medlemmer kommer til. Sidste år meldte glasindustrien sig under BI''s faner.BI ændrede

sidste år på vedtægterne, så der også blev skabt adgang for handelsvirksomheder i medlemskredsen.-

I dag er alle byggevareleverandører velkomne - uanset om de er producerende eller ej, siger Christian Lerche, der er direktør

i BI.Han og andre kæmper mod industriens klassiske image. I en international verden er industribegrebet under forvandling.

Virksomhederne udflager i stor stil til steder, hvor det er billigst at producere. Derfor bestræber BI sig på at fastholde

medlemsvirksomhederne - også selvom de ikke producerer i Danmark.Hidtil har BI satset meget på viden inden for

f.eks. byggepolitik, normer, byggejura, priser og købelovens regler. BLF er mere markedsorienteret, men BI vil nu selv gå

i denne retning. Det sker bl.a. på et møde om "category management" den 28. januar i Byggecentrum i Middelfart.

Mødet handler om værdiskabelse i samarbejdet mellem kæde og leverandør - et helt klassisk BLF-tema, der

er kommet på benene efter ønske fra BI-medlemmerne.Organisationerne ligner hinanden mere og mere. Det kunne tale

for en sammenlægning af de to organisationer - en tanke, der ikke afvises af Christian Lerche.- Vi er i en løbende

dialog med BLF. Ved stiftelsen af begge organisationer var der markant konkurrence og lidt dårlig dialog. Nu er der valgt nye

medlemmer i begge bestyrelser. Det kunne være en anledning til at tale sammen, siger BI-chefen.

Måske sammenlægningEt

af dobbeltmedlemmerne er administrerende direktør Claus Trolle fra Akzo Nobel, Sadolin. Han har et ben i hver lejr som tidligere

formand og medstifter af BLF og medlem af hovedbestyrelsen i DI.Han kan bakke op om en sammenlægning, men er iøvrigt

fuldt tilfreds med situationen, som den er i dag. Begge organisationer arbejder godt for medlemskontingentet.- Jeg kan gå

ind for en effektivisering ved sammenlægning, hvis det vil gavne min virksomhed. Hvis vi kan få en bedre slagkraft for

færre penge, så er det i orden. Alt overflødigt skal væk, siger han.En sammenlægning er muligvis

kommet noget nærmere end for et par år siden.- Begge organisationer blev skabt under nogen tumult og konkurrence,

hvor vi kiggede vredt på hinanden. Nu er tiden ved at være moden til, at vi sætter os tilbage for at drøfte,

hvad medlemmerne er bedst tjent med, siger Claus Trolle.Dansk Byggeris Jens Klarskov er mere tvivlende, og regner ikke med at

en sammenlægning er lige om hjørnet.- Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke realistisk lige nu, siger han.