Bygge-aktivitet øges med knap fire mia. kr.

Bygge- og anlægssektoren får efter al sandsynlighed øget gang i hjulene som konsekvens af Forårspakken. Sektoren

ventes at få en øget aktivitetsvirkning på ikke mindre end fire mia. kr.Det offentligt støttede boligbyggeri

stimuleres - bl.a. ved at fremrykke investeringsrammen til opførelse af privat udlejningsbyggeri.På bl.a. trafik-

og kulturområdet fremrykkes offentlige investeringer.Den samlede aktivitetsvirkning af de nye initiativer udgør

godt 2,5 mia. kr. i 2004 og 2005. De kommunale anlægsbudgetter for 2004 giver desuden en aktivitetsstigning på 1,3 mia.

kr. ud over, hvad der var forudsat ved kommuneaftalernes indgåelse. De nye initiativer giver samlet en aktivitetsvirkning, der

er knap fire mia. kr. større end oprindelig forudsat.Regeringen fremskynder en lang række forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder,

der alligevel er planlagt gennemført senere.Desuden vil Regeringen fremrykke et antal større investeringsprojekter

og stimulere byggeri af lejeboliger, herunder ungdomsboliger. Regeringen regner med, at disse initiativer vil sikre en merbeskæftigelse

på knap 3.000 personer i 2005.Der er bl.a. tale om at investeringstilsagn for perioden 2006-2007 fremrykkes til 2004.

Det vil bl.a. give en ekstra mia. kr. til privat udlejningsbyggeri, og sikre tilsagn om offntlig støtte til 900 nye lejligheder

i 2004. På samme måde kan der gives tilsagn til opførelse af nye ungdomsboliger for 300 mio. kr. Regeringen lægger

desuden op til øget gang i byfornyelsen med 100 mio. kr. i 2004. Det vil kunne øge aktiviteten med i størrelsesordenen

400 mio. kr. Forårs-pakken indeholder desuden forslag til en lang række konkrete bygge- og renoveringsopgaver af offentlige

bygninger.Dansk Byggeri glæder sig over Forårspakken:- Alt andet lige vurderer vi, at "bukserne holder".

Beskæftigelsespakkens samlede indhold afføder en fornuftig stimulering af aktiviteten i bygge- og anlægssektoren

i de kommende to år, som matcher den ledige kapacitet i bygge- og anlægssektoren, siger byggeorganisationens administrerende direktør,

Jens Klarskov.Også Håndværksrådet klapper i hænderne:- Fremrykningerne af offentlige investeringer

og mere byggeri for fire mia. kr. betyder en øget beskæftigelse på ca. 4.000 mandeår i byggeriet, alt efter

hvordan investeringerne fordeler sig. Det er der rigeligt plads til i byggesektoren nu. Hertil kommer de afledte effekter i industrien

og resten af samfundsøkonomien, siger cheføkonom Søren Nicolaisen.