Byg kloakker og ældreboliger for 13 mia. kr.

For at undgå at 7.000-8.000 lønmodtagere ud over dem der allerede er ledige, ryger samme vej og må gå på smalkost i år og næste år går arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri og LO-forbundenes BAT-Kartellet nu hånd i hånd. Det gør de med et forslag om, at regeringen skyder en vækstpakke til 13 mia. kr. i gang.

Foto: Bjarke Ørsted/Scanpix
Gør noget hurtigt og effektivt, f.eks. ved at bygge nye ældreboliger og spildevandsanlæg samt renovere nedslidte skoler, veje og broer for at stimulere dansk økonomi, siger de to organisationer til regeringen.I første halvdel af 1930erne under depressionen og krisen dengang blev

Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen bygget som statslige anlægsarbejder for at holde den høje arbejdsløshed nede. I øjeblikket eksploderer ledigheden i byggefagene. Vækstpakken kan blive det samme - i 2009-10, hvis regeringen følger forslaget.

»I en tid, hvor byggeaktiviteterne er kraftigt på retur, vil investeringer på 13 milliarder kr. en effektiv måde at modvirke krisen. Det er klogt at investere i offentlige byggerier og anlæg for at stimulere dansk økonomi,« siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius fra Dansk Byggeri og sekretariatsleder Gunde Odgaard fra BAT-Kartellet, der er organisation for ansatte i bygge-, anlægs- og træindustri og under otte LO-forbund.

Hvis vækstpakken ikke gennemføres, venter Dansk Byggeri og BAT-Kartellet ledigheden i byggefagene eksploderer fra seks procent ved årsskiftet 2008/09 til 13 procent i byggefagene ved udgangen af 2009. Planen og opråbet til regeringen om at sætte fut på de offentlige anlægsinvesteringer er dermed både en direkte pression og et klart advarselssignal til politikerne.

Plan for blandt andet skoler og plejehjem
De to organisationer går hånd i hånd om med en seks punkts plan. Her foreslår de bl.a., at staten i ekspresfart investerer i renovering af nedslidte skoler, plejehjem, idrætsanlæg, veje, broer og kloakker. Hertil kommer investeringer i nye almene boliger, ældreboliger og nye kloakker til at klare kraftig nedbør, som der ifølge

Dansk Byggeri og BAT er akut behov for. Vækstpakken omfatter øgede offentlige investeringer for fem milliarder kr. juli til december 2009 og otte milliarder kr. i 2010. De offentlige bygninger bør renoveres, bl.a. med energibesparende foranstaltninger, for 2,5 milliarder kr. i løbet af de to år, mens statens veje og broer trænger til renoveringer for en milliard kr., lyder forslaget.

I de seneste seks måneder er 14.000 flere end normalt ifølge byggeriets organisationer blevet sagt op i byggebranchen, og de optræder endnu ikke i ledighedsstatistikken. De seneste tal fra Dansk Byggeri og BAT viser en således ledighed på seks procent for bygge- og anlægsarbejderne ved årsskiftet.

Gør regeringen ikke noget, bliver ledigheden mere end fordoblet inden udgangen af 2009, lyder advarslen fra BAT-Kartellet og Dansk Byggeri.

»De officielle tal og ledighedsstatistikken fra a-kasserne viser 3,3 procent ledige byggebranchen i november. Danmarks Statistik tal er gamle i forhold til vores tal, siger Torben Liborius fra Dansk Byggeri.