Business-kalenderen 7. juli

Her er nogle af dagens store begivenheder.

Læs mere
Fold sammen

Business

I dag afholdes ekstraordinær generalforsamling i Rederiet TORM A/S.

I dag præsenterer SAS trafiktal for juni måned.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Industriens produktion og omsætning maj 2015.

Se flere erhvervsbegivenheder her

EU

EU-domstolen behandler i dag en dansk sag om en mand, der mente sig berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelse.

Søndag forlød det, at euro-landenes stats- og regeringschefer vil mødes i dag for at tage bestik af situationen, efter grækerne ved søndagens folkeafstemning sagde nej til at imødekomme landets kreditorer for at få yderligere lån til den nødlidende græske økonomi.

I slutningen af 2014 besluttede EU at lempe visse dele af sanktionerne mod Iran, bl.a. reglerne om pengeoverførsler. Lempelserne udløb den 30. juni 2015. Men i takt med at forhandlingerne om en atomaftale med Iran trækker ud, besluttede EU at forlænge lempelserne indtil den 7. juli 2015.

Se flere EU-begivenheder her.

Navne

Per Rommer (Direktør, ingeniør) 70 år, Finn Aabye (Direktør) 80 år, Flemming Jensen (Overlæge) 70 år, Christian Ahlefeldt-Laurvig (Greve) 50 år, Adam Duvå Hall (TV-vært) 40 år, Eric A. Linneboe (Sognepræst) 80 år, Sven Ipsen (Bestyrelsesformand, fhv. adm. direktør) 75 år, Else Kirstine Sørensen (Afdelingschef) 80 år, Jens Houmann (Civilingeniør, lich.techn.) 75 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.