Business-kalenderen 5. februar

Her er dagens store begivenheder

Erhverv

I dag offentliggør ATP, Lundbeck, Nykredit, DONG Energy samt Spar Nord deres årsregnskab for 2014. Desuden kommer IC GROUP A/S, tidligere IC Companys, med halvårsregnskab, og TDC aflægger kvartalsregnskab.

Styrelsesrådet for den Europæiske Centralbank (ECB) vil i dag på det månedlige møde drøfte den pengepolitiske situation i Euroområdet, og vil tage stilling til, hvad der skal ske med ECBs officielle renter.

Politik

Retsudvalget har Mette Frederiksen i samråd to gange - formiddag og eftermiddag. Det første samråd handler om sikkerheden i landets retssale. Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil opgradere sikkerheden i landets retssale. Det andet samråd med justitsministeren omhandler  Christianias anvendelse af penge, der stammer fra det ulovlige salg af hash i Pusher Street.

EU

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin europæiske økonomiske vinterprognosem, der dækker 2014, 2015 og 2016 og indeholder bl.a. oplysninger om BNP, inflation, beskæftigelse, offentlige budgetunderskud og gæld i EUs medlemslande.

Politi / ret

Fem mænd er tiltalt i en sag om bedrageri for 76.090.657 kroner. Bedrageriet foregik i 2007 og 2008, hvor en række selskaber blev snydt så vandet drev. De bedragerianklagede benyttede sig af en Stein Bagger-lignende metode, hvor de fakturerede selskaber for ydelser, de aldrig leverede.

I dag behandler Københavs Byret en af de store sager om salg af hash på Christiania. Sagen er nummer fire ud af seks i rækken af 'Pusherstreet-sager' på baggrund af politiets operation mod 150 adresser på Sjælland den 13 marts 2014, hvor man afslørede omfattende narkotikasmugling og salg til boder på Christiania.

Tech

Struer kommune, Bang & Olufsen, Aarhus2017 og f.reklame inviterer i dag til et pressemøde hos Bang & Olufsen i Struer. Til pressemødet vil en ny stor international begivenhed for første gang nogensinde på dansk grund blive præsenteret.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.