Business-kalenderen 30. november

Her er nogle af dagens vigtige begivenheder.

Foto: GARY CLEMENT.
Læs mere
Fold sammen

Business

I dag kommer Atlantic Petroleum med regnskab for 3. kvartal. Det lille færøske olieselskab, der investerer i olielicenser i Nordsøen, er presset af den lave oliepris.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2015.

Volkswagen har fastsat den 30. november som deadline for firmaets eget whitsleblower-program, der skal opfordre medarbejdere til at stå frem, hvis de har oplysninger vedrørende skandalesagen om snyd med test af diesel-udledningen i Volkswagen-producerede biler fra 2009-2015. Dette sker i et forsøg på at fremskynde opklaringsprocessen.

Læs flere erhvervsrelaterede begivenheder her.

Politik/arbejdsmarked

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Arbejdsløsheden (md.) oktober 2015. Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på 400. Dermed lå bruttoledigheden på 122.000 i september, svarende til en ledighedsprocent på 4,6 pct.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Kvartalsvist nationalregnskab 3. kvt. 2015. Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,2 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Danmarks udenrigsøkonomi 2014.

Læs flere politiske begivenheder her.

Navne

Inger Tolstrup (Fhv. overinspektør, mag. art.) 70 år, Tom Jensen (Skuespiller) 50 år, Uffe Holm-Christensen (Fhv. direktør) 75 år, Elisabeth Geday (Direktør, kommunikation & HR) 50 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.