Business-kalenderen 21. august 2015

Her er nogle af dagens vigtigste begivenheder.

Foto: Claus Bech.
Læs mere
Fold sammen

Business

Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt indvier i dag Danmarks største biogasanlæg med tilslutning til naturgasnettet. Biogasanlægget ligger i Holsted ved Vejen, og hele produktionen på 13 millioner kubikmeter gas årligt ledes ud i naturgasnettet og kan dermed afsættes over hele Danmark.

I dag kommer Novos it-selskab NNIT A/S med halvårsregnskab.

I dag kommer Scandinavian Brake Systems med regnskab for første halvår.

I dag offentliggør Danmarks Statistik igen en oversigt over de danske forbrugeres forventninger til fremtiden, især med fokus på, hvor mange penge de formoder at ville bruge.

I dag holder Australiens Nationalbank Bestyrelsesmøde angående betalingssystemer.

Politik

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ventes i dag at offentliggøre datoen for den kommende folkeafstemning, hvor danskerne skal tage stilling til ophævelse af Danmarks EU-retsforbehold, hvor det ændres til en tilvalgsordning.

I anledning af andenbehandlingen af regeringens straksindgreb på asylområdet i dag afholder "Racismefri by – Odense for mangfoldighed" demonstration på Banegårdspladsen i Odense.

I dag er der udvalgsmøde i Udvalget for Landdistrikter og Øer. På dagsordenen er bla. nedsættelse af Udvalget for Småøer, drøftelse af evt. møde med fagforbund om udflytning af statslige arbejdspladser, drøftelse af udvalgets behandling af kommende rapport om finansiering af boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne mv.

Forligskredsen bag det danske engagement i kampen mod Islamisk Stat mødes i dag i Forsvarsministeriet.

Navne

Erik Flemming Rasmussen (Overlæge) 90 år, Per Dombernowsky (Vicedirektør, dr. med.) 75 år, Ove Bjørn Dam (Dommer) 70 år, Ulf Johansson (Formand) 70 år, Peter Langberg (Fhv. rektor og stadsklokkenist) 70 år, Inger Ahlefeldt Paustian (Operasanger) 85 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.