Business-kalenderen 2. juli

Her er nogle af dagens store begivenheder.

Business

Styrelsesrådet for den Europæiske Centralbank (ECB) vil i dag på det månedlige møde drøfte den pengepolitiske situation i Euroområdet, og vil tage stilling til, hvad der skal ske med ECBs officielle renter.

I dag offentliggør Nationalbanken udviklingen i valutareserven i juni. I maj faldt reserven med 46,6 mia. kr. til 658,9 mia. kr.

I dag kommer Harboes Bryggeri B A/S med årsregnskab. Bryggeriet forventer, at regnskabsåret 2014/15 vil give et EBITDA-overskud på 115-125 mio. kr. og et overskud før skat på 25-35 mio. kr.

I dag udgiver EIA rapport om naturgas.

Se flere erhvervsbegivenheder her.

EU

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Ledige stillinger, europæisk 1. kvt. 2015. Rapporten for 4. kvartal 2014 konkluderede: Hele 19 EU-lande, heriblandt Danmark, havde en stigning i andelen af ledige stillinger i den private sektor fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2014.

I dag besøger EU-kommissionen Luxembourg i anledning af, at landet netop har overtaget EU-formandskabet.

Se flere EU-begivenheder her.

Navne

Eigil Mølgaard (Fhv. direktør, cand. jur.) 85 år, Poul Essemann (Fhv. ministerråd) 80 år, Connie Nielsen (Skuespiller) 50 år, Karsten Ree (Direktør) 70 år, Flemming Grage (Adm. direktør) 70 år, Leif Simonsen (Generalmajor) 70 år, Finn Særmark-Thomsen (Oberst, midlertidig grad brigadegeneral) 75 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.