Business-kalenderen 13. november 2015

Her er nogle af dagens vigtige begivenheder.

Foto: LUCAS JACKSON. I dag kommer der blandt andet nøgletal for USA´s detailsalg.
Læs mere
Fold sammen

Business

I dag kommer Eurostat med ny opgørelse for EU-landenes udenrigshandel. Opgørelsen dækker september 2015.

I dag kommer Erria A/S med regnskab for 3. kvartal.

I dag offentliggør Chemometec regnskab for første kvartal i det forskudte regnskabsår 2015/2016.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Højvækstvirksomheder i Danmark 2013. For første gang siden 2007 var antallet af nye højvækstvirksomheder i 2012 steget.

I dag kommer der blandt andet følgende nøgletal:

  • Detailsalg (USA)
  • BNP, estimat (EU)
  • Varelagre i detailhandelen (USA)
  • Industriproduktion, m/m, sep (Japan)
  • BNP-vækst (foreløbig), Q3 (Frankrig, Tyskland, Italien og Grækenland)

Læs flere erhvervsrelaterede nyheder her.

Politik/EU

I dag holder EU-medlemslandenes økonomi- og finansministre møde. Her skal ministre forberede de forestående forhandlinger med Europa-Parlamentet om EUs 2016-budget, der også finder sted i dag.

I dag kl. 10.00 er der møde i Folketingssalen. Det er første gang, at Folketinget foretager en ny vurdering ved at 1. behandle en ændring til loven om social pension, der regulerer folkepensionsalderen.

Læs flere politiske nyheder her.

Navne

Fødselsdage: Inge Krogh (Fhv. overlæge og MF) 95 år. Cato Jørn Nielsen (Fhv. borgmester) 85 år. Ole Henrik Alsøe (Fhv. direktør, cand. jur.) 80 år. Rasmus Henning (Selvstændig, ejer af TriNordic Aps) 40 år. Jørgen Bach Andersen (Professor emer., dr.techn., dr.tekn.h.c) 80 år. Ulla Birgitte Vogel (Seniorforsker) 50 år. Jørgen From (Borgmester, gårdejer) 70 år. Bengt Burg (Fhv. programvært) 70 år. Gitta Blinkenberg (Kunstmaler, keramiker) 80 år. Inge Krogh (Fhv. overlæge og MF) 95 år. Ole Henrik Alsøe (Fhv. direktør, cand. jur.) 80 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.