Business-kalenderen 13. marts

Her er dagens store begivenheder

Læs mere
Fold sammen

Erhverv

Verdensbanken, Danida og DI afholder fra 10. til 13. marts udviklingstopmøde i Industriens Hus. Flere steder i verden arbejder virksomheder og myndigheder tæt sammen om at skabe øget velstand, bedre uddannelser og et renere miljø.

JP Morgan afholder i dagene fra den 13. til den 15. marts deres årlige tredages konference: Aviation, Transportation and Industrials Conference.

Den Russiske Centralbank offentliggør i dag sin beslutning vedrørende den kommende tids renteniveau. Ved sidste rentebeslutning d. 2. februar blev det besluttet at sænke den ledende rente på udlån med 2 procentpoint til 15 procent som følge af den lavere inflation.

I dag kommer Zealand Pharma med årsrapport for 2014.

Aktionærerne i den danskbaserede medicinalvirksomhed kan i dag glæde sig over at få udbetalt udbytte. De vil få udbetalt tre kroner pr. aktie.

Den danske logistik-kæmpe, DSV udbetaler udbytte til selskabet aktionærer. Der vil fragå 1,60 kroner pr. aktie.

Arbejdsmarked

12., 13. og måske også den 16. marts fortsætter fodboldspillernes fagforening Spillerforeningen og Dansk Boldspil Union (DBU) forhandlingerne i den verserende spillerkonflikt. Spillerforeningen meldte onsdag, at man efter aftale med DBU vil forhandle om kollektive aftaler, selvom DBU tidligere har stået fast på, at der skulle forhandles nye, individuelle aftaler mellem parterne.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Arbejdstidsregnskabet (kvt.) 4. kvt. 2014 samt Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt.-revideret) 4. kvt. 2014.

Politi og ret

I perioden 15. december 2014 til 1. juli 2015 behandler Københavns Byret over 40 berammede møder sagen mod blandt andet Parken Sport & Entertainments tidligere direktør Jørgen Glistrup og tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard, der sammen med fire andre er anklaget for ulovlig kursmanipulation. Blandt de tiltalte er selskaberne FIH Erhvervsbank og PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Danmarkshistoriens suverænt største selskabstømmer, Bjørn Stiedl, skal for retten. Igen. Ifølge Bagmandspolitet har den dømte selskabstømmer, der i øjeblikket afsoner en fængselsdom på seks år, skjult et tocifret millionbeløb for sine kreditorer. Han er tiltalt for skyldnersvig.

Skat led et svidende nederlag til et af verdens største olieselskaber, britisk-hollandske Shell, ved Østre Landsret den 22. marts 2013. Dommen betød, at statskassen går glip af 1,1 milliarder kroner, som Skat ifølge landsretten uretmæssigt har opkrævet fra datterselskabet Shell Olie- og Gasudvinding Danmark i perioden 2002-2006. Sagen handler om, hvorvidt Skat var berettiget til at opkræve den høje kulbrinteskat på op til 70 procent af Shells renteindtægter og valutakursgevinster i årene 2002-2006.

Tech og viden

En asteroide, der er til potentiel fare for jordkloden, ventes at passere jorden i dag. Næste gang asteroiden kommer forbi er den 25. november næste år. Skulle den afvige fra sin forventede bane og ramme jorden, vil den gøre betydelig skade på jorden. Men sandsynligheden for at den rammer jorden er dog ekstremt lille.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.