Business-kalenderen 09. oktober 2015

Her er nogle af dagens store begivenheder.

Foto: Torben Christensen

Business

I dag kommer Tryg A/S med regnskab for 3. kvartal. Forsikringskoncernen leverer et solidt regnskab for andet kvartal 2015.

I dag kl. 09:00 offentliggør Danmarks Statistik rapporten: Udenrigshandel med varer (md)  august 2015. I juli faldt eksporten af varer med 2,3 pct., og importen faldt med 3,6 pct.

Både Nationalbanken og Danmarks Statistik offentliggør i dag hver sin opgørelse over dansk økonomi. Fra Danmarks Statistik kommer rapporten "Betalingsbalancen over for udlandet i august 2015", mens Nationalbanken fremlægger den månedlige opgørelse af de finansielle transaktioner med udlandet.

Verdensbanken og den Internationale Valutafond (IMF) afholder i dagene 5. til 11. oktober deres fælles årlige bestyrelseskonference.

Læs flere erhvervsrelaterede begivenheder her.

Politik

Forhandlingerne om næste års finanslov indledes i dag, hvor alle partierne møder op efter tur i Finansministeriet. Efter den indledende runde fortsættes i diverse decentrale temaforhandlinger, hvorefter trådene senere samles igen. Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) tager imod de første repræsentanter fra partierne kl. 8.

I dag er der møde i Europaudvalget. På mødet vil udvalget tage stilling til Danmarks position i forhold til de forestående EU-ministermøder inden for blandt andet udenrigsanliggender. De enkelte relevante ministre vil gennemgå dagsordenerne for de kommende EU-ministermøder.

Folketingets Udenrigsudvalg har i dag kaldt udenrigsminister Kristian Jensen (V) i samråd om hjælp til flygtninge og migranters nærområder.

Læs flere politiske begivenheder her.

Navne

Henrik Day Poulsen (Overlæge, ph.d.,psykiater, forfatter) 50år, Ingerlise Provstgaard (Lærer) 80 år, Bent Bundesen (Oberst) 80 år, Kim Meyer Andersen (Grafisk designer) 70 år, Amariel Matras Nordoy (Maler, grafiker) 70 år, Nikolaj Sommer (Kommunikationschef, journalist) 40 år.

Kom på forkant med begivenhederne. Ovenstående er kun et meget lille uddrag fra begivenhedskalenderen, der er leveret af dato.dk - genvejen til det store overblik over, hvad der sker i Danmark og i udlandet - i dag, i morgen, næste uge, næste måned eller næste år. Læs mere om dato.dk.

Du kan også tippe os om en forestående begivenhed her.