Budgetskred på 300 procent i 2006

Med de nyreviderede tal fra Danmarks Statistik landede det offentlige budgetskred sidste år på 300 procent. Der er tvingende nødvendigt med en ny mekanisme, der automatisk straffer kommunerne, hvis de overskrider budgetterne, mener den liberale tænketank CEPOS.

Det er ingen hemmelighed, at det offentlige i statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) regeringstid har haft svært ved at leve op til målsætningerne for væksten i det offentlige forbrug. Men de færreste havde nok alligevel regnet med et offentligt budgetskred sidste år på 300 procent.

Det står ikke desto mindre nu klart, at det er tilfældet. Danmarks Statistik opjusterede nemlig skønnet over væksten i det offentlige forbrug tidligere i dag. Hvor man tidligere regnede med en offentlig forbrugsvækst på 1,5 procent sidste år, regner Danmarks Statistik nu med 2,0 procent.

Da Fogh-regeringen samtidig havde budgetteret med en vækst på 0,5 procent, er der tale om et dramatisk og meget skadeligt budgetskred, lyder det fra cheføkonom i CEPOS Mads Lundby Hansen.

»Det er fuldstændigt uholdbart med så markant en offentlig vækst, når der er mangel på hænder. Når det offentlige forbrug øges, så øges presset på arbejdsmarkedet, og der er i den grad behov for at stoppe op,« siger han til business.dk.

Mads Lundby Hansen mener, at de nye tal fra Danmarks Statistik øger behovet en ny mekanisme, der straffer kommunerne, hvis de ikke overholder budgetterne.

»Det er behov for automatiske sanktioner mod kommunerne ved budgetskred. Hvis budgetterne overskrides det ene år, så bør budgetterne automatisk nedskrives det næste år. Generelt under Fogh-regeringen er det offentlige forbrug faktisk vokset det dobbelte af budgetteret, og det er ikke holdbart i længden,« siger han.

Regeringen har budgetteret med en offentlig forbrugsvækst på 1,7 procent næste år, og Mads Lundby Hansen mener, at det er alt for meget i en situation med mangel på arbejdskraft.

»Og det er endda kun den budgetterede vækst. Reglen under Fogh-regeringen er som bekendt, at forbruget skrider, og hvis det går som andre år, er situationen meget kritisk for dansk økonomi,« siger Mads Lundby Hansen.