BST-fokus på de små firmaers effektivitet

Læs mere
Fold sammen
En arbejdspladsvurdering behøver ikke kun lede efter skjulte trusler mod medarbejdernes helbred. Sammen med den private rådgiver

Precon Management har BST i Sorø tænkt firmaernes produktivitet - og kvalitet - med i APV-en.


Integreret-APV eller

I-APV, som det nye værktøj hedder, er udviklet specielt til SMV''er og tager udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen.


Men

samtidig skal I-APV''en give et nyttigt overblik over hele virksomhedens produktion.


Det indblik i virksomhedens arbejdsprocesser,

som BST og virksomheden selv alligevel får, når den lovpligtige APV bliver udarbejdet, er nemlig et ideelt udgangspunkt

for at rationalisere og effektivisere arbejdsprocesserne i virksomheden, siger teknisk miljøleder i BST-Sorø, Tina Kierbyholm,

der har udviklet værktøjet.


- I-APV''en tager udgangspunkt i APV''en, men er et helhedsorienteret udviklingsværktøj,

siger hun.


Det betyder i praksis, at I-APV''en ud over at kortlægge arbejdsmiljøet i virksomheden også tager

hensyn til produktiviteten, produkternes kvalitet og virksomhedens ydre miljø.Stordriftsfordele

Administrerende

direktør i Precon Management, Kaj Nielsen, var den anden halvdel af det team, der i foråret 1998 tog fat på at

udvikle I-APV''en.


Han er konsulent i produktivitets-og kvalitetsudvikling, og kom ved et tilfælde til at "vende"

ideen sammen med Tina Kierbyholm.


- Når nu vi alligevel skulle ud og vurdere virksomhedernes arbejdsmiljø, hvorfor

så ikke samtidig vurdere produktivitet og kvalitet?


- Der er jo sammenhæng i tingene. Et godt arbejdsmiljø

er en forudsætning for en god konkurenceevne. Tingene smitter af, siger han.


Teamet udviklede i første omgang værktøjet

til små og mellemstore virksomheder med ti ansatte og opefter.


Det var mest nærliggende at tage fat på de

små og mellemstore virksomheder, der selv vurderede, at gennemførelse af den almindelige APV var et af deres helt store

problemer, forklarer Kaj Nielsen.


BST-Sorø høstede da også sidste sommer stor hæder for projektet,

da det i juni blev præsenteret for resten af verden.


På en EU-arbejdsmiljøkonference om arbejdsmiljø

i små- og mellemstore virksomheder i Portugal fik BST-Sorø et særligt hædersdiplom for at have udviklet værktøjet.

Hjælp

til selvhjælp

I den konkrete situation ude i virksomhederne arbejder konsulenterne med sammen med både ledelsen og de menige

medarbejdere.


- Vi stiller krav om, at man skal lave en arbejdsgruppe hvor den øverste ledelse sidder med ved bordet sammen

med sikkerhedsorganisationen og typisk en mellemleder, som skal være med til at gennemføre den praktiske side, siger

BST-Sorøs Tina Kierbyholm.


I en større virksomhed, som f.eks. fabrikken Nilpeter i Slagelse med 350 ansatte, består

samarbejdsgruppen af 10-15 mennesker, mens den i en mindre virksomhed tæller langt færre - ned til 2-3 mennesker.


Og

det er i følge Tina Kierbyholm ikke dyrt at få lavet en I-APV.


Virksomhederne skal betale for den ekstra konsulentydelse,

som Kaj Nielsen leverer, men kan lægge den tid, de er normeret til i BST-systemet, oven i konsulentarbejdet. Det er i højere

grad den tid, virksomheden selv lægger i arbejdet, der kan være en mærkbar udskrivning for især de mindre virksomheder:


-

Hvis virksomhederne vil have det fulde udbytte, så er de nødt til at kaste nogle ressourcer i udviklingsgruppen og lade

den gå drastisk til værks.


- Mest muligt skal lægges over i virksomheden, men vi kommer med nogle værktøjer,

der hjælper virksomheden. Og vi slipper dem ikke, før de har besluttet sig for, hvad de vil arbejde hen imod og har en

handlingsplan for det, understreger Tina Kierbyholm.StyringsinstrumentBåde Tina Kierbyholm og Kaj Nielsen har hæftet

sig ved, at ledelsen i de virksomheder, der har købt teamets konsulentydelser, bliver overrasket over hvor mange brugbare ideer,

de menige medarbejdere kommer med i samarbejdet.


- Vi får rigtig mange inputs fra samtlige medarbejdere. Både omkring arbejdsmiljø

men så sandelig også med hensyn til produktiviteten.


- Det kommer sommetider lidt bag på ledelsen, at medarbejderne

har en stor viden og gode ideer til at øge produktiviteten, siger Tina Kierbyholm.


- Den, der har skoen på, ved,

hvor skoen trykker, slår Kaj Nielsen fast.