Brobygning mellem fag

Titlen henviser til, at det er nødvendigt at sætte fokus på samarbejdet på tværs af etablerede faggrænser

og funktionsskel. Det er ikke længere nok kun at dyrke samarbejdet i hver enkelt afdeling. Det gælder især de virksomheder,

som er med helt i front. Det er virksomheder, der har væltet pyramiden, satser på teambuilding og motiverer sine medarbejdere

til at stræbe efter det fagligt ypperste.Det kan samtidig være en grænseoverskridende oplevelse at skulle samarbejde

med folk, der er meget forskellige fra en selv. I bogens anden del beskrives derfor en række værktøjer, der kan

bruges til at lette mødet mellem forskellige faggrupper.