Britisk EU-exit kan koste Danmark milliarder

Et isoleret Storbritannien bliver et fattigere Storbritannien. Og isolationen kan komme med den folkeafstemning, som de britiske konservative har lovet at holde om EU-medlemskabet. Der bliver også en regning til Storbritanniens handelspartnere, heriblandt Danmark.

Det kan få store konsekvenser for hele Europa, hvis Storbritannien ender med at træde ud af EU. Foto: Suzanne Plunkett/Reuters
Læs mere
Fold sammen

De britiske finansmarkeder var fredag styrtende tilfredse med den konservative valgsejr, men måske burde finansfolkene tænke sig om igen. Den nye tory-regering kan blive dyr for briterne – og resten af Europa med.

De konservative har lovet at sætte Storbritanniens EU-medlemskab til folkeafstemning, og ender det med et nej, kan regningen blive meget høj, ikke kun for briterne selv, men også for andre lande, heriblandt Danmark. Det fremgår af en rapport, som Ifo Institut i München har udarbejdet for Bertelsmann Stiftung. De britiske konservative har lovet at genforhandle det britiske EU-medlemskab og sende resultatet til folkeafstemning i 2017, og med torsdagens valgsejr ser det ud til, at afstemningen vil kunne blive til noget. Dermed er »Brexit«, at Storbritannien forlader EU, rykket nærmere.

Ifos og Bertelsmann Stiftungs analyse viser, at virkningerne kan blive endog meget alvorlige for Storbritannien, som i det værste af alle tilfælde vil kunne miste op til 14 procent af sit BNP i 2030. Det bidrag til EUs fælleskasse, som briterne samtidig vil spare – cirka en halv procent af BNP – vil kun være en dråbe i havet i sammenligning med de økonomiske tab som følge af isolationen.

Det vil også koste dyrt for de lande, som eksporterer til Storbritannien. For Tysklands vedkommende kan prisen i værste tilfælde blive et BNP, som er to procent lavere, end det ellers ville have været. Rapporten har ikke regnet på virkningerne for Danmark, men de vil med sikkerhed blive højere end for Tyskland, for briterne aftager en større del af den danske eksport end af den tyske eksport.

Effekterne af Brexit kan deles op i to; de statiske og de dynamiske. De statiske virkninger skyldes, at Storbritannien bliver et fattigere land, fordi det bliver vanskeligere at handle mellem Storbritannien og resten af Europa. Og omfanget af virkningerne afhænger af, hvor vanskeligt det bliver. I bedste fald får Storbritannien en »soft exit«, hvor landet kan forhandle sig til nogle vilkår svarende til Norge eller måske Schweiz, så landet reelt bliver i det indre marked. Men det kan også være, at briterne ikke får sådan en aftale. Og i værste fald bliver stemningen mellem EU og Storbritannien så dårlig, at landet bliver isoleret og udelukket fra de handelsaftaler, som EU har med tredjelande. Alle tre scenarier giver lavere eksport og dårligere priser og dermed et økonomisk tab for Storbritannien. Det vil igen koste penge for de lande, som handler med Storbritannien.

Ifo og Bertelsmann har beregnet, at de statiske virkninger kan løbe op i 0,33 procent af BNP for tyskland i 2030, og 0,48 procent af BNP for Sverige.

De to lande afsætter omkring syv procent af deres eksport i Storbritannien, men for Danmarks vedkommende er det 11,5 procent af eksporten, der går til Storbritannien. Så for os bliver regningen større. Bare en halv procent af BNP svarer for Danmark til et velfærdstab på ni milliarder kroner.

Men det er ikke slut med det, for der er også dynamiske effekter, skriver Ifo og Bertelsmann Stiftung.

»Faldende handel over grænserne har også en negativ indvirkning på et lands produktivitetsvækst: Hvis presset fra international konkurrence bliver mindre, har nationale virksomheder ikke det samme behov for at øge deres konkurrenceevne gennem investeringer og innovation,« skriver rapportens forfattere.

I aller-allerværste fald, med dynamiske effekter indregnet, kan tabet for Storbritannien løbe op i 14 procent af BNP i 2030, mener Ifo og Bertelsmann Stiftung. For Tyskland vil det medføre et BNP-tab på op til to procent. For Danmark ville tabet formentlig blive endnu større. Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen, vil dog gerne slå koldt vand i blodet. For der er også andre dynamiske effekter, end dem den tyske rapport kigger på, og de trækker den modsatte vej.

»Vi vil finde nogle andre at sælge vores bacon til, eller vi vil lægge produktionen om til noget andet, vi kan sælge til andre; kineserne står allerede i kø for at aftage vores svinekød. Og briterne selv vil også reorientere deres samhandel,« siger han. Samtidig betyder et land som Storbritannien i forvejen mindre og mindre for dansk eksport, og den udvikling vil fortsætte frem til 2030, også selv om briterne bliver i EU.

»Der er en betydelig befolkningsudvikling og velstandsstigning i Asien, som aftager en stadig større del af vores eksport. Så det gælder for alle vores traditionelle eksportmarkeder, også Storbritannien og Tyskland, at de har mistet betydning som følge af globaliseringen,« siger Helge Pedersen. Det betyder dog ikke, at en Brexit er en fare, vi skal tage let på, mener han.

»Jeg mener, at det er nødvendigt med et stærkt Europa, for at vi kan klare os over for Kina og USA, så på et europæisk plan skal man bekymre sig. Men ikke på et nationalt plan.«