Brexit vil få europæisk økonomi til at skælve

Hvis Storbritannien vælger at forlade EU, vil usikkerheden brede sig og ramme både europæisk og dansk økonomi samt de finansielle markeder. Danske virksomheder vil blive ramt af handelshindringer både ved import og eksport til Storbritannien, siger Dansk Erhverv.

Foto: PHILIPPE HUGUEN. Arkivfoto: Finansmarkederne er kommet ud i et uvejr ved udsigten til meget tæt løb mellem ja- og nej-sigerne til den britiske EU-afstemning.
Læs mere
Fold sammen

Mens de fleste danskere på torsdag står samlet om Sankt Hans-bålene rundt omkring i landet og nyder midsommeren, vil briterne på den anden side af Vesterhavet samle sig i anden og mere alvorlig sammenhæng. En folkeafstemning, der risikerer til en vis grad at sætte hele den europæiske økonomi i brand.

For vælger Storbritannien til torsdagens afstemning at forlade EU, vil det få hele den europæiske økonomi og de finansielle markeder til at skælve.

Alene på frygten for et muligt britisk exit til EU, det såkaldte Brexit, er flere vækst­indikatorer i Storbritannien blevet presset nedad, mens aktierne i de udprægede britisk­orienterede virksomheder såsom bygge­firmaer og supermarkeder er faldet 10-15 pct. Ved et Brexit vil usikkerheden brede sig til hele Europa, herunder Danmark. Det forventer blandt andre Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank.

Lille Danmark afhængig af Europa

»Danmark er en lille, åben økonomi, som er meget afhængig af udviklingen i Europa. Derfor vil et britisk nej også påvirke dansk økonomi negativt. Hvis der kommer et Brexi­t, vil det formentlig betyde en nedgang i investeringer og svaghed i eksporten, som igen vil ramme BNP-udviklingen negativt. Hvad der sker på længere sigt beror på, hvad der kommer i stedet for det britiske EU-medlemskab, og hvor hurtigt det bliver afklaret,« siger Thomas F. Borgen.

Ifølge Finanstilsynet kan følgevirkningerne af et nej ved den britiske folkeafstemning være mange og ramme bredt.

»På kort sigt kan der opstå uro på de finansielle markeder, mens det på mellemlangt sigt kan påvirke den makroøkonomiske udvikling negativt og på den måde også påvirke finanssektoren. På langt sigt er den mulige konsekvens, at der opstår en strukturel diskussion og dermed usikkerhed om, hvordan Europa skal være organiseret politisk,« siger Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, peger på to effekter: En umiddelbar effekt og en langsigtet effekt.

»Den første effekt kommer fra, at der i de efterfølgende år vil være en ganske stor politisk usikkerhed om, hvordan vores samhandel med England skal orkestreres i fremtiden, og den vil helt uundgåeligt ramme vores eksport til England. Både fordi det formodentlig vil få det engelske pund til at blive svækket yderligere, og fordi det vil være svært for virksomhederne at vide, hvilke rammer de skal agere under, og så trækker de måske følehornene lidt til sig og satser på nogle andre markeder,« siger Steen Bocian.

Den anden effekt kommer på den længere bane og afhænger – som Thomas F. Borgen også siger – af det politiske udfald af forhandlinger om, hvordan man skal handle sammen på tværs af EU og England.

»Her kan man vælge en model à la den, som Norge har, som dybest set bare er, at Norge er medlem af EU uden at have indflydelse. For de har en meget vidtrækkende frihandelsaftale, men har til gengæld også for at få den måttet forpligte sig til at implementere stort set al EU-lovgivning. Det er nok ikke så sandsynligt, at englænderne er interesserede i det, for så kunne de lige så godt blive i EU og have indflydelse på EU-lovgivningen,« siger Steen Bocian og tilføjer:

»Derfor vil man nok finde en løsning, hvor man har noget præferencehandel med hinanden, altså at man stiller hinanden bedre, end det ellers ville have været, men ikke lige så godt, som hvis Storbritannien fortsat var med i EU. Det vil selvfølgelig gøre, at dansk erhvervsliv vil stå over for en eller anden grad af handelshindringer ved handel med England, hvad enten man er eksportør eller importør. Hvor store de bliver, må tiden vise, for vi har ikke rigtig nogen præcedens for lande, der trækker sig ud af EU, så vi ved ikke, hvad der er sandsynligt at regne med. Det eneste land, der har prøvet det før, er Grønland, og det er en lidt anden økonomi.«

Speget spil

Han påpeger i den sammenhæng, at det bliver et speget politisk spil, da resten af EU ingen interesse har i, at englænderne kommer til at klare sig for godt. I så fald vil der være andre lande, der vil blive fristet til ligeledes at forlade EU.

Netop dette bliver afgørende og springende punkt for finansmarkederne og de økonomiske udsigter, siger Ib Fredslund Madsen, seniorstrateg i Jyske Bank.

»Vil der opstå forventninger om, at endnu et land – Frankrig eksempelvis – kunne tænke sig også at have en folkeafstemning og risikere at melde sig ud? Vi ved, at der er fransk præsidentvalg næste år, og vi ved, at der er meget EU-skepsis i mange af landene. Det er for mange dér, hvor det virkelig kan tage fat og blive noget, der spreder sig og giver mere usikkerhed – både til økonomien og i særdeleshed til de finansielle markeder,« siger Ib Fredslund Madsen.