Boom i virksomhedsrådgivning skaber gråt marked

Hurtigt voksende efterspørgsel efter virksomhedsrådgning har givet plads til en række gråzonevirksomheder, der leverer tvivlsomme konsulentydelser.

Virksomhedsrådgivning var Danmarks mest succesfulde branche i 2006 med kæmpevækst i omsætning og flere tusinde af nye virksomhedetableringer. Men medaljen har en bagside:

Opblomstringen har medført et uigennemskueligt marked, hvor kunderne let kan blive tabere, mener Dansk Management Råd, skriver erhvervsportalen Idag.dk.

- Den store vækst gør det til et gråt marked. Det er svært at regulere, fordi konsulenterne har meget forskellig baggrund, hvor eksempelvis advokater og revisorer har helt bestemte uddannelser. Det bedste man kan gøre som virksomhed er at tjekke konsulenternes referencer, siger branchedirektør i Dansk Management Råd, Susanne Andersen.

Hun advarer om, at den store vækst betyder, at konsulenter med meget forskellige baggrunde tilflyder branchen.

- Der har været et boom i branchen. Der var en stigning på 20-25 procent i omsætningen 2005 og det er fortsat. Der er især en stor stigning på de bløde områder som f.eks. coaching, men også på områder som strategi- og virksomhedsudvikling, driftsledelse og effektivisering er der en markant udvikling,

siger Susanne Andersen og tilføjer:

- Etikken, professionalismen og kvaliteten skal kunne dokumenteres. Spørg konsulenterne, hvordan de arbejder med deres egen kvalitets- og projektstyring, siger hun.

I alt 2844 rådgivningsvirksomheder så dagens lys sidste år, viser en ny opgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kilde: Idag.dk