Boom i antallet af rige danskere

Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Det er særligt de voksne uden hjemmeboende børn, der står for stigningen.

Foto: Colourbox. Siden 2004 er der blevet markant flere rige danskere, der både har i pose og sæk.
Læs mere
Fold sammen
De rigeste familier har mere end dobbelt så meget i indkomst efter skat som den typiske familie i Danmark.

Samlet udgør gruppen af de rigeste danskere 193.000 personer, hvilket svarer til 3,6 pct. af befolkningen. Det er en stigning fra 3 pct. i 2004.

Alle har en indkomst på over 400.000 kroner efter skat, og gennemsnitligt ligger lønnen på 585.000 kroner. Det viser en en analyse af danskernes indkomst og formue fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I gruppen af de rigeste er særligt personer i alderen 50 til 65 år uden hjemmeboende børn repræsenteret. Desuden består gruppen af personer med en lang videregående uddannelse, lige som topledere og lønmodtagere på det højeste niveau er godt repræsenteret.

Fleste rige danskere
Langt de fleste af de rigeste familier er danskere. Kun under 5 procent er indvandrere og efterkommere, og hovedparten af dem kommer fra mere udviklede lande.

Årsagen til stigningen skal bl.a. findes i væksten i kapitalindkomsten. Den forklarer 40 pct. af væksten. Den rigeste gruppe har samtidig oplevet en større fremgang i indkomsten før skat på 95.000 kroner, men hele den voksne befolkning til sammenligning har haft en fremgang på godt 25.000 kroner.