Bompenge i London City

Samtidig er der indført en hastighedsbegrænsning på 15 km i byområdet. Der er én undtagelse: Danske bilister

kan frit køre ind i London City uden at skulle betale de 5 pund.

Ikke recession ved Irakkrig

(FRANKFURT) Den Internationale

Valutafond, IMFs direktør Horst Köhler mener ikke, at verdensøkonomien bliver ramt af en ny recession i tilfælde af

en Irakkrig. Han siger til Frankfurter Allgemeine, at de internationale finansmarkeder i de seneste år har udviklet en stærk

modstandsdygtighed over for krisesituationer. Men Köhler vedgår, at det hele kommer til at afhængige af, hvor længe

en eventuel krig kommer til at vare. For den globale økonomi forventer Köhler i år en vækst bedre end den

i fjor - rundt regnet 3 pct.

Kul i 300 år(ESSEN) Verden vil i endnu en lang tid være afhængig af fossilt brændstof,

og her vil der være kul nok i endnu 300 år og dermed væsentligt længere end både olie og naturgas, understreges

det på den kongres, der holdes i forbindelse med den 3. Internationale Energi-Messe i Essen. Det vil derfor være klogt

ikke helt at afskrive kul som energikilde, så længe det globale forbrug af energi hvert år stiger med to procent.IBM

med milliardordre

(NEW YORK) IBM har fået en 2 mia. dollars kontrakt med Visteon Corp., der producerer bildele. I en 10-årig

periode skal IBM levere en elektronisk service, der også omfatter de teknologiske operationer i Visteon. IBM skal overtage selskabets

data netværk og vedligeholdelse af desktop computere og servere. Visteon blev i år 2000 udskilt fra Ford Motor Company.Oliebehovet

dækket ind

(CAIRO) OPEC''s samlede produktion er i januar steget 2,2 pct. til 25,7 mio. tønder råolie om dagen. Iraks

olieproduktion har leveret halvdelen af produktionsforøgelsen i OPEC. De tre golfstater, Forenede Emirater, Kuwait og Saudiarabien

har sammen leveret 580.000 tønder olie pr. dag. Venezuelas produktion er faldet til ca. 600.000 tpd mod én million i

december. I weekenden indledte oliearbejdere i Nigeria en strejke, der har lammet en del af produktionen. Nigeria er den sjettestørste

olieeksportør i OPEC.

Flere flyver med Lufthansa(FRANKFURT) Lufthansa har fået flere flypassagerer. I januar

befordrede Lufthansa således 3,4 mio. passagerer og nåede dermed det samme niveau som i januar 2001 og langt flere end

i januar i fjor. Størst har stigningen været i Europa, mens der har været en mindre tilbagegang i USA og i det asiatiske

stillehavsområde.

Øger markedsandel(WIEN) Det østrigske olieselskab ÖMV har udvidet sin virksomhed

i Tyskland med erhvervelsen af 247 tankstationer fra Aral-BP gruppen. ÖMV regner med i løbet af de kommende fem år

at få en markedsandel på 12 pct. i Bayern.

USA gengælder(WASHINGTON) I Kongressen er der en række

medlemmer, der truer med økonomiske repressalier imod Frankrig og Tyskland på grund af deres holdning til Irankonflikten

med en afvisning af at hjælpe Tyrkiet i overensstemmelse med NATO-aftalen. Der er allerede i Kongressen tale om at indføre

en strengere kontrol med fødevarer og vin fra Frankrig.

Air France(PARIS) Air France har i det senest opgjorte kvartal

øget såvel omsætning som overskud og ser optimistisk på den fremtidige udvikling, der ventes at føre

til en privatisering af flyselskabet. Den endelige bekendtgørelse ventes fremsat til sommer, siger den franske trafikminister

Gilles de Robien. Den franske stat ejer 54,4 pct. af Air France og vil kun beholde ca. 15 pct. af aktierne.