Boligskatten faldt mere under Nyrup

Selvom regeringens skattestop forgylder boligejere, så faldt den effektive skattesats faktisk mere under Nyrup-regeringen.

Al snak om at hæve boligskatten giver forståeligt nok boligejere bekymringer, Men selvom regeringens skattestop har skånet specielt københavnerne og skubbet boligpriserne i vejret, så oplevede boligejerne faktisk større besparelser på boligskatten under Nyrup-regeringen, viser beregninger fra Nationalbanken.

Den effektive ejendomsværdiskat faldt således med 4,25 promille under Nyrups SR-regering, mens den kun er faldet med 2 promille under Fogh-regeringens skattestop. I alt er den effektive værdibeskatning af boligformuen faldet fra over 1 pct. til en halv pct.

Det fremgår af beregningerne bag 3. kvartalsrapport fra Nationalbanken i fjor.

Nyrup-regeringens skattereform i 1994 gav boligejerne rabat på skattebilletten. Den såkaldte lejeværdiskat faldt fra 2,5 til 2 pct., mens der »kun« skulle betales 6 pct. af ejendomsværdien over progressionsgrænsen. Den effektive ejendomsværdiskat faldt da også mest i starten af Nyrups regeringsperiode, men også i midthalvfemserne og frem betalte de danske boligejere stadig mindre i boligskat.

Offentlige sløvere
Det skyldtes, at boligmarkedet i store dele af landet begyndte at stige i værdi.

»Den offentlige vurdering er lidt sløv til at følge med udviklingen på markedet, hvilket er en af årsagerne til faldet i effektiv skattesats,« siger Erik Haller Pedersen, økonom i Nationalbanken og medforfatter til kapitlet om boligskat i kvartalsrapporten fra Nationalbanken. Det store spænd mellem ejendomsvurdering og markedspris blev udvidet i det stigende marked, og da skattegrundlaget er den offentlige vurderede ejendomsværdi, slap boligejerne relativt billigt. Selv da den formelle ejendomsværdiskattesats i 2000 blev sat ned til 1 pct. var den effektive skattesats stadig lavere.

Boliger og reformer
Når både de økonomiske vismænd, Velfærdskommissionen og førende økonomer i dag råber om behovet for at omlægge beskatningen af boligformuer, skyldes det blandt andet, at skattestoppet har pustet mere til boligpriserne end tidligere reformer.

BRF Kredit vurderede i starten af året, at op mod en femtedel af prisudviklingen siden 2002 kan tilskrives skattestoppet.

Samtidig fastfryser skattestoppet både skattesatsen og skattegrundlaget, hvilket lader inflationen udhule den effektive skatteprocent.

»Den effektive ejendomsværdiskat vil gå mod nul på lang sigt,« hedder det således fra Nationalbanken.

Af samme grund mener kritikerne af skattestoppet ikke, at den siddende regering har bremset en nedadgående spiral for boligskatten.

»Det er sådan set ligegyldigt, hvornår ejendomsværdiskatten er faldet mest. Den ændrer ikke på, at det er en dårlig økonomisk prioritering. Med skattestoppet har vi en mekanisme, der langsomt udhuler skatteprovenuet,« siger professor ved CBS og vismand, Jan Rose Skaksen.

Beregningerne fra Nationalbanken regner ikke boligejernes betaling af grundskyld med. Den stiger under skattestoppet med et fast loft på knap 5 pct. som følge af stigende jordpriser. Det skyldes, at skattestoppets fastfrysning af skattegrundlaget ikke omfatter jordværdierne.