Boligpriserne fortsætter med at stige

Det danske boligmarked er uhyre solidt, og der er ingen tegn på, at boligpriserne vil begynde at falde. Danskerne har nemlig

fået stadig flere penge mellem hænderne til at købe bolig for.Konklusionen kommer fra Danmarks Nationalbank,

der netop har udsendt kvartals-oversigten for 1. kvartal. Heri sætter Nationalbanken blandt andet fokus på boligmarkedet.

Og Nationalbanken fremhæver, at medmindre dansk økonomi løber ind i en længerevarende lavkonjunktur med

stærkt stigende ledighed eller markant højere rente, er der næppe udsigt til et stort fald i boligpriserne.Omvendt

er der ingen udsigt til, at priserne igen begynder at stryge i vejret, som man så det op gennem 90''erne.- Priserne på

ejerboliger, det være sig enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse eller ejerlejligheder, ligger efter mange års stigning

på et historisk højt niveau. Stigningstakten har dog været for nedadgående de senere år, skriver Nationalbanken.-

Trods det høje niveau kan stigningen i ejendomspriserne stort set forklares ud fra den underliggende udvikling i husholdningernes

disponible indkomster, renteudviklingen samt udviklingen på udbudssiden, hedder det videre.Nationalbanken fremhæver,

at der primært er to drivkræfter bag de stadigt stigende boligpriser.l Danskerne disponible indkomster er vokset

mere end boligmassen. Det giver en øget efterspørgsel efter ejerboliger.l Den store brug af rentetilpasningslånene.

De har gjort det billigere at finansiere boligkøbene, og det har været med til at løfte kontantpriserne med fire

pct.Tilgengæld er der ingen tegn på, at boligmarkedet rent geografisk er ved at blive trukket mindre skævt.

Udviklingen går stærkt i København og omegn, mens der er mindre fart på i provinsen.- Der er ingen

udsigt til væsentlig indsnævring af dette prisgab i nær fremtid, mener Nationalbanken.Vurderingerne fra Nationalbanken

bakkes op af både Nordea og BRFkredit.